Uppdaterade Mercedes GLS – direktrapport från provkörningen