Victor Muller vinner mot Skatteverket

Saabs tidigare vd, den skandalomsusade Victor Muller har legat i tvist med Skatteverket angående de åtta miljoner han fått utbetalt i konsultarvode under Saab-tiden.
Då Muller inte bott i Sverige har han inte skattat för pengarna här, något som Skatteverket anser att han borde ha gjort då arvodet ska betraktas som lön.

En lägre rättsinstans gav Skatteverket rätt i målet och Muller dömdes att betala två miljoner kronor i skatt. Men Muller överklagade givetvis och nu har Göteborgs kammarrätt gett honom rätt.
Muller är dock fortfarande åtalad för grovt försvårande av skattekontroll gällande Saab, så även Mullers företrädare Jan-Åke Jonsson. Ekobrottsmyndighetens utredning i ärendet pågår fortfarande. Utöver Muller och Jonsson står även en rad andra personer åtalade för skattebrott.