Volkswagens ”fusk” med förbrukning och utsläpp nu klarlagt