Volvo Polestar och Cyan Racing smygvisar något tufft