Vräkiga F1-presentationer lär vi inte få se i år

Läs hela inlägget på Janne Blomqvists F1-blogg.