Annons

Ändrade regler för förarprov

2020-02-13 | Peder

Den första mars inför Transportstyrelsen ändrade regler för proven till B-körkort. Bakgrunden är att allt fler kuggas vid uppkörningen. Trenden har under flera år varit fallande och 2019 klarade endast cirka 44% av aspiranterna förarprovets två delar. Många kommer inte tillräckligt förberedda enligt Olof Stenlund, utredare på myndigheten. Alla omprov leder i förlängningen till onödigt långa köer för att göra förarprovet. Den största förändringen består i att ett godkänt teoriprov nu kommer krävas för att få göra körprovet. Samtidigt förlängs giltighetstiden för ett klarat teoriprov från två till fyra månader.

Idag ska körprovet genomföras även om kunskapsprovet blir underkänt. Kravet på att klara kunskapsprovet före uppkörning och förlängd giltighetstid ska bidra till att de blivande förarna får bättre möjligheter att komma väl förberedda inför körprovet”, säger Olof Stenlund.

En annan nymodighet är att det kommer krävas en försäkran om att inte fuska eller använda otillåtna hjälpmedel för att få göra teoriprovet. I och med detta blir det möjligt att åtala och straffa den som ändå ertappas med att fuska. Förhoppningen är att detta ska avskräcka från fuskande med exempelvis falska legitimationer, eller som den härom året avslöjade härvan där provsvar skickades till mobiltelefoner.

I och med det nya regelverket kommer brittiska pass även fortsättningsvis accepteras som legitimation vid förarprovet, trots Brexit.

Källa: Transportstyrelsen.

Annons

Stäng