Annons

Antalet nyregistreringar minskar

2012-05-24 | Mathias, bilpriser.se

Under april månad nyregistrerades 22 998 stycken personbilar. Det är en minskning med 19,5 procent jämfört med föregående år.

Om man bortser från krisåret 2009 så måste vi gå 11 år tillbaka i tiden för att hitta ett år med lägre antal nyregistreringar i april. Detta är illavarslande. Vi ser fortsatt att antalet nyregistreringar på bilhandeln står för en stor andel. Preliminärt  ser fördelningen av nyregistreringarna under april ut enligt följande:

Mönstret med att registrera på bilar på den egna (bil)handeln i slutet av månaden håller i sig. Hela 64,3 procent av bilarna registrerades under de sista 5 dagarna. Följer man utvecklingen för antalet bilar som registrerats på handeln, under april, kan man se en ökande trend.

Även om man tar hänsyn till att siffrorna för april 2012 är preliminära och att de kommer minska så finns det anledning till oro. 2012 är, bortsett från 2009, det sämsta året för antalet nyregistreringar 11 år tillbaka samtidigt som man ser ett all time high för antalet bilar som registrerats på bilhandeln. Ett ytterst illavarslande samband och en stark indikation på att vi börjar få grus i maskineriet.

Annons

Stäng