Annons

Bilmarknaden i november 2013

2013-11-29 | Mathias, bilpriser.se

Nyregistrering

Under de senaste månaderna har vi börjat se en positiv trend med ökat antal nyregistrerade bilar jämfört med föregående år.  Ackumulerat på helåret är dock antalet nyregistreringar lägre jämfört 2012. En stor andel registreras fortsatt på den egna handeln. Det är alltså inte bara de ”riktiga” bilaffärerna som ökar. Vår bedömning är att branschen lever vidare med prispress, kampanjer och rabatter vilket självklart är positivt för slutkunden. Lönsamheten för handlarna på nybilssidan ser fortsatt ansträngd ut trots ökat antal nyregistreringar.

Nyregistrering Q3 i Sverige

Antalet nyregistreringar landade på 63 403 stycken under Q3.  Det är en ökning med cirka 4,3 procent jämfört med Q3 2012.

Andelen nyregistreringar på den egna handeln ligger kvar på en hög nivå samtidigt som vi ser en illavarslande trend i att antalet bilar som registreras på handeln ökar.

Nyregistreringarna i september och oktober var, precis som tredje kvartalet 2013, bättre än förra året (2012).

Det är bra för branschen att nybilsregistreringen är inne i en positiv trend men det betyder inte att allt är ”guld och gröns skogar”. Andelen bilar som registrerats på bilhandeln är oroväckande hög och det råder idag en enorm prispress på nya bilar som bjuds ut till försäljning mot både privatpersoner och företagskunder. Att priserna pressas är samtidigt positivt för slutkunderna.

Begagnatmarknaden

Begagnatförsäljning och lagernivåer

Försäljningen av begagnade bilar till privatpersoner har hittills ökat med 2,08 %. Bilhandeln har tagit marknadsandelar och står för en stor del av ökningen. Av de 18 522 fler affärer som gjorts i år har hela 12 258 gjorts av bilhandlare.

I september och oktober har lagernivåerna på begagnat börjat närma sig siffrorna från föregående år. Vi ligger fortfarande en bra bit ifrån nivåerna under 2011.

Ökningen av antalet begagnade bilar i lager de två senaste månaderna ser vi som en indikation på att inflödet har börjat öka. Vår bedömning är att vi kommer se ökade lagernivåer under november och att vi under december kommer passera lagernivåerna från 2011.

Prisbilden på begagnade bilar

Under kvartal fyra kommer priserna på begagnade bilar att gå ner. Ett ökat inflöde leder till ökade lagernivåer i slutet av året som i kombination med svalt intresse från privatpersoner bidrar till att pressa priserna.

Prisbilden på begagnade bilar låg på väldigt låga nivåer under årets första kvartal. Under kvartal två och tre har vi närmat oss förra årets nivåer.

 


 

Annons

Stäng