Annons

Bilmarknaden Q1 2013

2013-04-26 | Mathias, bilpriser.se

Nyregistreringar Q1 2013

Under årets första tre månader har antalet nyregistrerade personbilar minskat med 17,2 procent jämfört med samma period förra året. Om man gör en jämförelse bakåt i tiden (till år 2000) kan man tydligt se att de ackumulerade nyregistreringarna för Q1, under 2013, landade på en väldigt låg nivå. Antalet nyregistreringar för Q1 2013 är endast högre än under krisåret 2009.

Trenden med att registrera ett högt antal bilar på den egna handeln håller i sig (den röda streckade linjära trendlinjen, i diagrammet nedan, pekar på en ökande trend). Preliminärt är det ”all time high” för antalet bilhandelsregistreringar under Q1 2013. Även om siffrorna för Q1 2013 kommer att korrigeras ned en aning den närmsta månaden så är det inget sundhetstecken att man på en marknad, som minskat med 17,2 procent, fortsatt registrerar ett så pass stort antal bilar på bilhandeln.

Siffrorna för Q1 2013 är preliminära. Bilarnas status följs upp fyra veckor från det att de registrerats i vägtrafikregistret (VTR). Det borde innebära en liten revidering i positiv riktning för andelen företagsregistreringar.

Försäljningen av begagnade bilar i detalj

Försäljningen av personbilar under Q1 2013, till privatpersoner, ligger på en väsentligt lägre nivå jämfört med 2012. Siffrorna för 2013 är dock preliminära och kommer att korrigeras upp en aning nästa månad. Jämför man försäljningen av begagnade bilar mot föregående år ser vi att 2013 började starkt för sedan tappa fart. Av diagrammet nedan framgår det tydligt att bilhandeln lyckats hålla uppe sina försäljningsvolymer.

Begagnade bilar lager

Med tanke på den starka försäljningen till privatpersoner i början av året kändes det helt naturligt med minskade lagernivåer. Att lagernivåerna fortsatt minska under februari och mars är aningen förvånande. Det är alldeles för tidigt att dra några slutsatser av detta. Men vår bedömning är att vi under Q2 2013 kommer att se tendenser till ökande lagernivåer. Anledningen är ett ökat inflöde av 3-årsbilar som beror på en ökad nybilsförsäljning mot företag under mars 2010.

Dessa 10 modeller står för 16,5 procent av det totala antalet bilmodeller med modellår 2010. Det ger oss en fingervisning om vilka motoralternativ och bilmodeller som kommer fylla på beståndet av begagnat under året. Intressant är att vi har en gasbil i toppen.

Prisbilden på begagnade bilar under Q1 2013

Prisbilden har successivt gått ner men i väsentligt långsammare takt jämfört med Q4 2012.  Prisnivåerna för så kallade ”3-års bilar” har under Q1 legat på lägre nivåer jämfört med samma period 2012. Vi känner en viss oro kring att priserna fortsatt ner trots ett minskat utbud.

Anledningen till att BMW 3-serie uppvisar så pass hög tillbakagång är att modellen är den absolut äldsta, sett till produktcykeln, av de som visas i diagrammet. Karossmodellen är utgången och ersatt av en helt ny generation.

Prisbilden framöver

Under årets första kvartal har antalet begagnade bilar i lager hos bilhandeln minskat. Prisbilden på begagnade bilar har utvecklat sig som förväntat vilket inneburit en stabil nedgång. Det finns en viss oro kring att prisbilden ligger kvar på ytterst låga nivåer trots krympande lager ute i bilhallarna.Vi förväntar oss ett ökat inflöde, av begagnade bilar, under Q2 och framförallt Q3 vilket är en konsekvens av ökad nybilsförsäljning under 2010. Ett ökat utbud av begagnade bilar kommer pressa den redan ansträngda prisbilden på begagnat.

Vår bedömning är att nybilsförsäljningen fortsätter att gå trögt det kommande kvartalet. Något som tvingar fram priskampanjer på osålda och lagerförda bilar.  Dessa priskampanjer påverkar lönsamheten i branschen samtidigt som det pressar priserna på begagnade bilar.

 

Annons

Stäng