Annons

Bilprisers bilmarknadsrapport Q1 2019 – ökade begagnatpriser

2019-05-02 | Johanna

Som vi tidigare rapporterat om steg priserna på begagnade bilar överraskade mycket under slutet av 2018. Faktorer som ökad efterfrågan på begagnat i kölvattnet av de nya skattereglerna samt minskat utbud då många bilar säljs utomlands låg bakom detta. Nu visar Bilprisers index för första kvartalet under 2019 att prisuppgången fortsätter, och jämfört med samma period i fjol steg priserna sammanlagt med 6,2%. Försäljningspriserna för alla drivmedel har ökat, och största lyftet hittas hos kategorin hybridbilar med en ökning på hela 31,8%. Motsvarande siffror för diesel- och bensinbilar var +5,2 respektive 3,3 procent.

Under första kvartalet 2018 föll priserna på begagnade dieselbilar till följd av regeringens förslag på miljözoner, men nu har de återigen blivit populära och priserna har återhämtat sig. För de som kör mycket är diesel som bränsle mer ekonomiskt än bensin, eftersom förbrukningen är lägre med diesel. Det är många som inser det”, kommenterar Markus Carlsson, senior analytiker på Bilpriser.se.

Det ökade intresset för hybridbilar hos många köpare följer i spåren av dieseldebatten och den generella miljödebatten.

Ett allt större fokus på miljöfrågor i kombination med få hybridbilar på begagnatmarknaden har inneburit att efterfrågan just nu är större än utbudet, vilket sannolikt ligger bakom den kraftiga prisökningen”, fortsätter Markus Carlsson.

Bilprisers prisindex bygger på auktionsförsäljning av cirka 25 000 begagnade bilar på Kvdbil.se

Annons

Stäng