Annons

Bonus Malus står runt hörnet

2018-06-27 | Johanna

Det magiska datumet 1 juli, när bilhandelns spelregler radikalt förändras, kryper allt närmare. Med det nya bonus/malus-systemet blir det snabbt tydligt att bilens inköpspris endast är en del av totalkostnaden. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp blir i ännu högre grad faktorer att ta med i ekvationen när bilens ägandekostnader ska beräknas. Vad är det då som händer nu?

För nybilar som registreras från och med 1 juli och drivs med fossila bränslen, höjs skatten under de tre första åren för att sedan gå tillbaks till normal nivå från år fyra. Ju högre utsläpp, desto högre skatt. Alla bilar med högre utsläpp än 95 g CO2/km kommer drabbas av en förhöjd fordonsskatt. Bland dessa hamnar även vissa bilar som med dagens system är miljöklassade och därmed hittills åtnjutit en femårig skattebefrielse. Från utsläpp på 140 g och över blir skattepåslaget än mer kännbart, vilket kommer slå hårt mot törstiga bilar som suvar, fyrhjulsdrivna bilar och extrema sportbilar. De nya reglerna berör dock inte bilar som är inregistrerade före 1 juli, utan de behåller sin nuvarande skatt.

Vinnarna i det nya skattesystemet är el- och hybridbilar. Den allmänna miljöbilspremien på 40 respektive 20,000 kronor kommer försvinna, och istället införs en bonus för nya bilar med CO2-utsläpp på högst 60 g/km. De med nollutsläpp, alltså rena elbilar, belönas nu med en bonus på 60,000 kronor, medan det för hybridbilar kommer handla om en bonus som är avhängig av hur mycket CO2 fordonet släpper ut. Typiskt kommer det handla om 20-30,000 kronor. Gasbilar får en generell bonus på 10,000 kronor.

Införandet av de nya reglerna har naturligtvis fått en ryckig effekt på nybilsförsäljningen under 2018. Under första halvåret blev det förutsägbart nog rusning efter bilar med större och starkare motorer, för att få dem inregistrerade innan den 1 juli. Vissa modeller har därför drabbats av långa leveranstider. Motsatt effekt har det haft på försäljningen av elbilar och laddhybrider, där många skjuter upp sina köp till efter sommaren.

Annons

Stäng