Summering av sålda nybilar år 2018

Summering av sålda nybilar år 2018

Branschorganisationen BIL Sweden har presenterat sin statistik för 2018 års svenska nybilsförsäljning. Direkt syns ett trendbrott då siffrorna fallit efter rekordnoteringarna 2016 och 2017. Under 2018 såldes 353 666 nya personbilar i Sverige, en nergång på 6,8% jämfört med året innan, men ändå den tredje bästa noteringen någonsin. Majoriteten av bilarna (64%) registrerades under det första […]

2019-01-21

Annons

Feltankningar fortfarande vanligt

Feltankningar fortfarande vanligt

I början av 2010-talet bytte många svenskar till dieseldrivna bilar. Det ledde till en kraftig ökning av antalet feltankningar, då man av gammal vana fyllde tanken med bensin. Enligt uppgifter från försäkringsbolagen handlade det om så mycket som drygt 20,000 fall om året, till stora kostnader för dessa bolag men även för bilägaren i form […]

2019-01-16
Elbilar läcker utomlands

Elbilar läcker utomlands

Staten har länge eftersträvat en omställning till en klimatsmartare vagnpark i Sverige genom ekonomiska styrmedel. Innan bonus malus-systemets införande handlade det om en supermiljöpremie på upp till 40,000 kronor, och sedan i juli 2018 genom en bonus på som mest 60,000 kronor för rena elbilar. Problemet är att allt fler av miljöbilarna exporteras ut ur […]

2019-01-07
I privatleasingens spår – ökat försäkringsfuskande

I privatleasingens spår – ökat försäkringsfuskande

En alltmer populär form av bilinnehav är privatleasingen. Genom att leasa en ny bil istället för att köpa får kunden bättre överblick över de fasta kostnaderna då försäkring, service och däck ingår i månadskostnaden. I leasingavtalet ingår även klausuler för slitage och årliga maxkörsträckor, så om bilen vid återlämnandet utsatts för onormalt slitage eller körts […]

2018-12-20
Två pigga jubilarer: Seat och Subaru

Två pigga jubilarer: Seat och Subaru

Vi kan uppmärksamma två nyligen inträffade jubileer: Seat som ”går i pension”, alltså fyller 65, medan Subaru just passerat de 60. I ett Spanien söndertrasat av inbördeskrig och världskrig behövdes ett lok för att dra igång inhemsk industri, en roll som Seat kom att axla. Bolaget grundades 1950 med spanska staten som majoritetsägare och i […]

2018-12-12
Piskor och morötter för bättre luft i Tyskland

Piskor och morötter för bättre luft i Tyskland

I våras beslöt Tysklands högsta förvaltningsdomstol att landets kommuner med omedelbar verkan får införa lokala förbud mot att framföra äldre dieselfordon inom stadsgränsen. Innebörden är att städerna själva kan bestämma vilka gator som ska omfattas, vilka dagar förbudet ska gälla och eventuella undantag för exempelvis hantverkare eller handikappade. Bakgrunden är att luften i omkring 70 […]

2018-11-30
Hur får jag bäst betalt för bilen?

Hur får jag bäst betalt för bilen?

I en intervju med Tjänstebilen (Teknikens Värld) berättar Henrik Littorin på bilpriser.se hur du bäst får betalt för din bil. Bilpriser är ledande i Sverige på att göra bilvärderingar och bevakar kontinuerligt både nybilspriser och försäljningspriser. Data får man från bilhandeln och från Kvdbils auktioner. Alla priser samlas i en rejäl databank där siffrorna analyseras […]

2018-11-22
WLTP – vad är det?

WLTP – vad är det?

En körcykel är en testmetod som används för att mäta en bils bränsleförbrukning och utsläpp av skadliga partiklar. Tanken är god, men en viss begreppsförvirring har rått då olika körcykler gäller för olika marknader. NEDC, som använts inom EU, uppdaterades senast 1997 och har kritiserats hårt för att ge orealistiskt låga mätresultat som inte alls […]

2018-11-19
Uppdaterad varudeklaration för begagnade bilköp

Uppdaterad varudeklaration för begagnade bilköp

Motorbranschen hör till de branscher som drar på sig flest anmälningar till ARN – Allmänna Reklamationsnämnden – varje år, vilket till stor del beror på den stora mängden affärer med begagnade bilar som genomförs årligen. Drygt hälften av alla anmälningar får emellertid avslag. En ytterst viktig handling vid tvister mellan köparen och bilhandlaren är varudeklarationen, […]

2018-11-07
Oväntad prishöjning på begagnade bilar

Oväntad prishöjning på begagnade bilar

Som vi nyss skrivit om säljs allt fler begagnade svenska bilar till utlandet tack vare den låga kronkursen. Dessutom har det blivit vanligare att leasingkunder väljer att förlänga kontrakten på sina befintliga bilar snarare än att byta in dem mot nya skattemässigt dyrare bilar, vilket gör att färre fd leasingbilar återförs till andrahandsmarknaden. Bilbranschens prognos […]

2018-11-02

Annons

Stäng