Sverige långt fram beträffande självkörande fordon

Sverige långt fram beträffande självkörande fordon

Nästa revolution efter elbilar förutspås bli AV (autonomous vehicles), alltså förarlösa fordon. Incitamenten är många: att få ned antalet dödsolyckor som beror på ”mänskliga faktorn”, att pressa kostnader i transportbranschen och att få smidigare trafikflöden. Även om marknaden ännu inte är mogen för en bredare användning av AV pågår utveckling och tester för fullt runt […]

2019-02-22

Annons

Djurgården ska bli grönare

Djurgården ska bli grönare

Genom att ansluta sig till initiativet Nollzon får kommuner och företag förtur till elbilar när de beställer taxi. Till dags dato har 1 140 företag över hela landet med nästan 110 000 anställda anslutit sig, något som skapat incitament för taxibolagen att byta ut fossildrivna bilar till eldrivna. Eftersom varje taxi i snitt kör cirka 12 000 […]

2019-02-19
Volvo flaggar för utfasning av V40

Volvo flaggar för utfasning av V40

Volvo Cars har ett sedan länge tufft uppsatt mål: att sälja 800 000 bilar år 2020. Ett delmål på vägen dit var att under 2018 komma upp i siffran 600 000, något Volvo uppnådde med god marginal (642 253). För att kunna ta det där sista klivet kommer nu nyheten att produktion av trotjänaren V40 ska upphöra […]

2019-02-08
Försäljningen av begagnade bilar sjönk 2018

Försäljningen av begagnade bilar sjönk 2018

Bara dagar efter nyheten om den fallande nybilsförsäljningen 2018 landade Bilprisers bilmarknadsrapport som analyserar begagnatmarknaden. Och trenden är densamma: 2018 innebar ett hack i de senaste årens stadigt uppåtgående kurva. Under året såldes 1 331 575 begagnade bilar i Sverige, vilket är ner 1,52% jämfört med 2017. Det är den största procentuella minskningen sedan Bilprisers mätningar började […]

2019-02-01
Summering av sålda nybilar år 2018

Summering av sålda nybilar år 2018

Branschorganisationen BIL Sweden har presenterat sin statistik för 2018 års svenska nybilsförsäljning. Direkt syns ett trendbrott då siffrorna fallit efter rekordnoteringarna 2016 och 2017. Under 2018 såldes 353 666 nya personbilar i Sverige, en nergång på 6,8% jämfört med året innan, men ändå den tredje bästa noteringen någonsin. Majoriteten av bilarna (64%) registrerades under det första […]

2019-01-21
Feltankningar fortfarande vanligt

Feltankningar fortfarande vanligt

I början av 2010-talet bytte många svenskar till dieseldrivna bilar. Det ledde till en kraftig ökning av antalet feltankningar, då man av gammal vana fyllde tanken med bensin. Enligt uppgifter från försäkringsbolagen handlade det om så mycket som drygt 20,000 fall om året, till stora kostnader för dessa bolag men även för bilägaren i form […]

2019-01-16
Elbilar läcker utomlands

Elbilar läcker utomlands

Staten har länge eftersträvat en omställning till en klimatsmartare vagnpark i Sverige genom ekonomiska styrmedel. Innan bonus malus-systemets införande handlade det om en supermiljöpremie på upp till 40,000 kronor, och sedan i juli 2018 genom en bonus på som mest 60,000 kronor för rena elbilar. Problemet är att allt fler av miljöbilarna exporteras ut ur […]

2019-01-07
I privatleasingens spår – ökat försäkringsfuskande

I privatleasingens spår – ökat försäkringsfuskande

En alltmer populär form av bilinnehav är privatleasingen. Genom att leasa en ny bil istället för att köpa får kunden bättre överblick över de fasta kostnaderna då försäkring, service och däck ingår i månadskostnaden. I leasingavtalet ingår även klausuler för slitage och årliga maxkörsträckor, så om bilen vid återlämnandet utsatts för onormalt slitage eller körts […]

2018-12-20
Två pigga jubilarer: Seat och Subaru

Två pigga jubilarer: Seat och Subaru

Vi kan uppmärksamma två nyligen inträffade jubileer: Seat som ”går i pension”, alltså fyller 65, medan Subaru just passerat de 60. I ett Spanien söndertrasat av inbördeskrig och världskrig behövdes ett lok för att dra igång inhemsk industri, en roll som Seat kom att axla. Bolaget grundades 1950 med spanska staten som majoritetsägare och i […]

2018-12-12
Piskor och morötter för bättre luft i Tyskland

Piskor och morötter för bättre luft i Tyskland

I våras beslöt Tysklands högsta förvaltningsdomstol att landets kommuner med omedelbar verkan får införa lokala förbud mot att framföra äldre dieselfordon inom stadsgränsen. Innebörden är att städerna själva kan bestämma vilka gator som ska omfattas, vilka dagar förbudet ska gälla och eventuella undantag för exempelvis hantverkare eller handikappade. Bakgrunden är att luften i omkring 70 […]

2018-11-30

Annons

Stäng