Annons

Diesel Dominerar!

2014-10-24 | Erik Hjort, bilpriser.se

Andelen dieslar har ett stabilt övertag över bensinarna även under september månad, men det var inte alltför längesedan det var tvärt om.

Ett diagram som visar en överskådlig statistik över de senaste 14 åren av de två bränslena påvisar att det är en tydlig brytpunkt då dieselpartikelfiltret introducerades. Detta gjorde att dieslarna blev mer rumsrena, samt även kunde vissa ”snåldieslar” klassas som miljöbilar och således slippa vägskatten under de första fem åren.

dieseldiagram2

 

Partikelfilter är en anordning på dieselmotorer för att avskilja partiklar från motorns avgaser. Med ett partikelfilter i avgasströmmen kan upp till 99,9 % av partiklarna avskiljas.
Partiklar består enligt definitionen av allt som kan ansamlas på ett speciellt filterpapper som genomströmmas av dieselavgaser under ett definierat provförfarande. Dieselpartikeln består av kolväten från bränslet och smörjoljan, kol och oorganiska ämnen såsom svavel och aska.
Ett partikelfilter måste med regelbundenhet regenereras. Detta kan ske passivt där filtret regenereras under normal körning eller aktivt där temperaturen i filtret förhöjs på på olika sätt. För att detta ska fungera bättre kan oxidationstemperaturen för sotet sänkas med hjälp av tillsatser i bränslet eller genom att öka andelen kvävedioxid i avgaserna. Kvävedioxid oxiderar sot vid lägre temperatur än syre och kan bildas genom oxidation av kväveoxid över en katalysator innan filtret. Även partikelfiltret kan beläggas med katalytiskt material som bidrar till oxidation av kväveoxid.

Annons

Stäng