Annons

Dubbelt upp för Nissan Leaf!

2014-12-30 | Erik Hjort, bilpriser.se

Elbilar i all ära men utbudet av modeller är fortfarande litet och sett till nyregistreringar under 2014 är det marginellt mot totalt antal registrerade bilar. Dieselbilarna dominerar vilket du kan läsa om här. Men för att jämföra hur stor del antal nyregistrerade elbilar är av den totala volymen nyregistrerade bilar så kan vi använda befolkningsjämförelse.

Om det totala antalet nyregistrerade elbilar var Danmarks befolkningsmängd, då skulle totala antalet övriga nyregistrerade bilar motsvara Kinas befolkningsmängd. Så marginell är elbilsmarknaden i Sverige under 2014.

population

 

Men om vi tittar på segmentet elbil så hittar vi en elbil som sticker ut,  Nissan Leaf. Nissan Leaf har sålt totalt 414 st mellan jan-nov i år. Det motsvarar dubbelt så många som Teslan som ligger på andra plats med 200 st sålda bilar under samma period. Men för att vara en så liten biltillverkare som Tesla och som fokuserat på just elbilen så är det intressant att se hur deras utveckling kommer att se ut. Tesla har haft ett patent på sin teknik som nyligen släppts vilket gör det spännande att se huruvida andra tillverkares elbilsutveckling kommer te sig. Många har sneglat på Tesla vad gäller just elbilstillverkningen. Hur kommer Tesla stå sig framöver utan patent eller vad har Tesla för ess i skjortärmen?

 

elbilar_tot

Anmärkningsvärt är att nästan hälften av Nissan Leaf totala försäljning skedde under augusti månad då 188 st Nissan Leaf nyregistrerades.
Tesla Starkaste månad var juni då man lyckades få 48 st Tesla Model S nyregistrerade. Volkswagen UP stannade av rejält i försäljning under hösten då endast 23 st volkswagen UP nyregistrerade under månaderna sep-nov.

Renault med sin Zoe startade året svagt men avslutade med en stark höstförsäljning.

Vad avser elbilarnas framtid låter vi vara osagt. Att dom idag motsvarar en högst marginell del av totalt antal nyregistrerade bilar i Sverige kan vi vara överens om. Att den rena elbilen har en framtid känns logiskt men hybridtekniken är troligtvis den teknik vi kommer se öka mest under överskådlig framtid.

elbilar_topp_5

Annons

Stäng