Annons

Elbilar läcker utomlands

2019-01-07 | Johanna

Staten har länge eftersträvat en omställning till en klimatsmartare vagnpark i Sverige genom ekonomiska styrmedel. Innan bonus malus-systemets införande handlade det om en supermiljöpremie på upp till 40,000 kronor, och sedan i juli 2018 genom en bonus på som mest 60,000 kronor för rena elbilar. Problemet är att allt fler av miljöbilarna exporteras ut ur landet efter att köparen, oftast en leasingfirma, inkasserat bonusen. Som vi tidigare uppmärksammat är svenska begagnade bilar generellt sett populära utomlands främst tack vare den svaga kronkursen, och miljöbilarnas andel bland dem ökar stadigt. Tidigare handlade det mest om gasbilar, men på senare tid är det allt fler laddhybrider och rena elbilar som rullar ut ur Sverige. Detta har i sin tur medfört en brist på begagnade laddbara bilar på hemmamarknaden, och konsumenter som inte har råd med en dyr ny elbil tvingas se sig om efter andra alternativ. Miljöbonusen har alltså endast gynnat bilens förste ägare men inte – som det var tänkt – stimulerat hela bilmarknaden, inklusive begagnathandeln.

Med andra ord har svenska skattesubventioner hjälpt till att bygga upp elbilsflottorna i andra länder, där Norge intar en särställning. Enligt ett reportage från SVT:s konsumentredaktion har närmare var tionde elbil som sålts i Sverige sedan 2014 exporterats, för vilka staten betalat ut drygt 60 miljoner kronor i miljöbilspremier. Siffror från Svenska Teslaklubben visar att exporten kan vara ännu större än så.

Från politiskt håll är förhoppningen att övergången till bonus malus-systemet ska minska dränaget. Detta då bonusen betalas ut först efter sex månader, jämfört med den gamla miljöbilspremien som kom ägaren till godo direkt vid köpet. Det är dock ännu för tidigt att utvärdera om så blivit fallet. Från olika håll efterlyses ännu fler åtgärden för att stämma i bäcken, exempelvis att miljöbonusen ska återbetalas om bilen exporteras.

Annons

Stäng