Annons

Exporten av begagnade bilar ökar stort

2018-10-19 | Johanna

En sammanställning gjord av Bilpriser.se, som redan citerats i flera medier, visar att exporten av begagnade bilar till utländska köpare ökat kraftigt de senaste fyra åren. Från 2014 till 2017 var ökningen hela 145%. Det är fortfarande mest bensinbilar som försvinner ut ur Sverige, men dieselbilarnas andel står för den största uppgången. Exporten av dessa ökade med 63% mellan 2016 och 2017, och för första halvåret 2018 är det redan upp 96% jämfört med samma period 2017. Dieslarna säljs framför allt till Finland där ändrade skatteregler gör nya dieselbilar dyra.

Henrik Littorin, vd på bilpriser.se, ser flera orsaker till att svensksålda bilar är populära utomlands: ”Svenska begagnade bilar står sig bra internationellt mycket på grund av försvagningen av svenska kronan, som sedan 2014 gått ned med cirka 15 procent mot Euron. Det gör bilarna prisvärda för utländska köpare som använder Euron som valuta. En annan faktor är internetmognaden som förändrat sättet att köpa begagnade bilar”.

Trenden hos såväl privatkunder som företag går mot ökat intresse för bensinsnåla småbilar samt el- och hybridfordon, detta tack vare det nya bonus malus-systemet i kombination med osäkerheten kring de framtida miljözonerna. Detta leder i sin tur till rekordsiffrorna för begagnade dieselbilar, både beträffande försäljning inom landet och export till utlandet.

”Många företag vill ha en varierad flotta av leasingbilar med olika typer av drivmedel. De nya miljövänliga bilar som köps i dag kommer att hamna på begagnatmarknaden om tre år. Det går i cykler”, säger Henrik Littorin.

Annons

Stäng