Annons

Färdigsurfat vid ratten

2018-03-06 | Kristoffer Dahlström

Fram till februari 2018 utmärkte sig Sverige som det enda landet inom EU där det saknades ett explicit förbud mot rattsurfande. Sedan december 2013 fanns det förvisso en bestämmelse i Trafikförordningen med innebörden att det endast är tillåtet för förare att använda mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning så länge som det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet. Denna bestämmelse har emellertid upplevts otydlig både av bilister och poliser. Var gick gränsen för att användandet ska anses vara trafikfarligt?

En majoritet i riksdagen har legat på för en skärpning av regelverket, så att all användning annan än med handsfree förbjuds. Transportstyrelsen gjorde en utredning och Motormännen har lobbat i frågan, och 30:e november förra året kom så beslutet med innebörden att mobiltelefonanvändning genom att hålla den i handen under färd förbjuds. Regeln trädde i kraft 1:a februari. Blåljuspersonal är dock undantagna.

Det blir tydligare att man inte får hålla på att fippla med luren när man är ute och kör med bilen. En tydligare regel gör att fler kommer att följa den. Detta är ytterligare en åtgärd som regeringen vidtar för att i enlighet med nollvisionen förbättra trafiksäkerheten på svenska vägar“, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Annons

Stäng