Annons

Feltankningar fortfarande vanligt

2019-01-16 | Johanna

I början av 2010-talet bytte många svenskar till dieseldrivna bilar. Det ledde till en kraftig ökning av antalet feltankningar, då man av gammal vana fyllde tanken med bensin. Enligt uppgifter från försäkringsbolagen handlade det om så mycket som drygt 20,000 fall om året, till stora kostnader för dessa bolag men även för bilägaren i form av självrisken. Bara att bärga bilen och sanera tanken går på 10-15,000 kronor. Har motorn dessutom havererat drar kostnaderna iväg betydligt.

Nu uppger försäkringsförmedlaren Insplanet att siffrorna något överraskande ligger kvar på nästan samma höga nivå, trots att dieseln inte längre är något nytt fenomen. Kanske kan den nya EU-gemensamma märkningen av pumpar och pumphandtag som trädde i kraft den 12:e oktober förbättra den dystra statistiken, då det på bilsemestern utomlands ibland kan vara otydligt vilket bränsle som finns i pumpen. Nya bilar måste också ha markerat på tanklocket vilket bränsle som ska tankas.

Om olyckan ändå är framme är det absolut viktigaste att inte starta motorn, utan att genast få bilen forslad till verkstad för tömning och rengöring av tanken. Om bilen ändå har startats, stanna motorn så fort som möjligt och ring efter bärgare. Ju längre bilen körs med felaktigt bränsle desto större är risken att motorn förstörs.

För att få ersättning från sitt försäkringsbolag räcker det inte med den obligatoriska trafikförsäkringen. Normalt krävs helförsäkring för att få kostnaden för bärgning och sanering ersatt, medan eventuella motorskador täcks av maskinskadedelen som ingår i halvförsäkringen – förutsatt att bilen är max åtta år och rullat som mest 10,000 mil. Det kan även tillkomma en extra självrisk om motorn gått sönder. Villkoren skiljer sig dock mellan bolagen; det kan exempelvis krävas en allriskförsäkring (populärt kallad ”drulleförsäkring”) för att få ut ersättning.

Men den bästa försäkringen är förstås att inte vara tankspridd när bilen ska tankas. Eller att eliminera problematiken helt och hållet genom att välja elbil nästa gång.

Annons

Stäng