Annons

Försäljningsrekord av begagnat under 2016 – trots svagt sista kvartal

2017-01-12 | Erik Hjort, bilpriser.se

Under 2016 sattes ett nytt försäljningsrekord av begagnade bilar. Totalt såldes 1 177 644 bilar – en ökning på 12 066 bilar jämfört med året innan. Samtidigt har försäljningstillväxten för 2016 mattats av och en negativ försäljningstrend gick att skönja under sista kvartalet. I hela sex län minskade försäljningen under 2016.
Försäljningen av begagnade bilar ökade med 1 procent under 2016, vilket kan jämföras med en försäljningstillväxt på 4,1 procent för 2015. Samtidigt visar siffrorna på en minskad försäljningstillväxt. Under fem månader minskade försäljningen och under sista kvartalet 2016 stagnerade marknaden helt.

Trots ytterligare ett rekordår med nära 1,2 miljoner sålda begagnade bilar kan vi nu skönja ett trendbrott. Begagnatmarknaden har varit glödhet de senaste fyra åren med en stadig tillväxt, men under de två senaste kvartalen har vi sett att tillväxten stagnerat och under sista kvartalet har den avtagit helt.

Försäljningen backar mest i Dalarnas län
Det län där försäljningen ökade mest under 2016 var Södermanlands län (+4,25 %) följt av Jönköpings län (+3,77 %) och Kronbergs län (+3,59 %). Dalarnas län stod för den största försäljningsnedgången under 2016. Här skedde en minskning med hela 4,38 procent, följt av Gotland län (- 2,16 %) och Jämtlands län (- 1,46 %).
Intressant att se hur marknaden snabbt har skiftat. Under 2015 var Blekinge det enda län där försäljningen minskade. Under 2016 backade försäljningen i hela sex län.

Volvo V70 i topp
Den populäraste begagnade personbilen att införskaffa under 2016 var Volvo V70 följt av Volkswagen Golf och Volkswagen Passat. Det mest eftertraktade drivmedlet var bensin (68,6 %), följt av diesel (26,5 %). Totalt såldes 364 begagnade elbilar under det året.

Annons

Stäng