Gruppen KVD Kvarndammen

KVD Bilpriser AB och bilpriser.se är en del av Gruppen KVD Kvarndammen – Nordens största oberoende nätbaserade marknadsplats för förmedling av begagnade bilar, maskiner och tunga fordon.

KVD Kvarndammen erbjuder heltäckande service inom både
Tag_orange_blaförsäljningsuppdrag och värderingstjänster, områden som kompletterar varandra väl och som stärker hela verksamheten. Årligen säljs över 23 000 personbilar och 6 600 maskiner och tunga fordon via kvd.se och en genomsnittlig vecka har sajten 180 000 unika besökare.

Auktionsförsäljning och värderingsverksamhet

KVD Kvarndammens affärsområden är auktionsförsäljning på internet (www.kvd.se ) och värderingsverksamhet för företag, myndigheter och konsumenter (www.bilpriser.se)

Bolaget har 167 anställda (december 2012) och 11 anläggningar i Sverige från norr till söder, samt 1 anläggning i Oslo. Huvudkontoret finns i Göteborg. Egna auktionsanläggningar drivs i Stockholm, Landskrona, Göteborg och Linköping, resterande genom samarbetspartners. Koncernen har även bedrivit fastighetsförvaltning för egna fastigheter i Stockholm, Landskrona och Göteborg.

 Ledande på auktioner

Auktionsverksamheten består av veckovisa nätauktioner på personbilar och transportfordon samt övriga objekt såsom varulager, maskiner och företagsinventarier.

Varje år säljs över 23 000 fordon och 6 600 maskiner och tunga fordon på kvd.se, vilket gör KVD till Sveriges ledande auktionsföretag. Marknadsplatsen har 180 000 unika besökare/vecka och hösten 2012 breddade man utbudet med en försäljningstjänst för privatpersoner.

Målmedveten satsning har lönat sig

KVD satsar på heltäckande service för uppdragsgivare, både inom försäljningsuppdrag och värderingstjänster. Dessa områden kompletterar varandra väl och gynnar hela företagets effektivitet. Med ett stort utbud och ett upparbetat starkt varumärke har KVD en köpkraft som få företag besitter. Köparna kommer från hela Sverige och från våra grannländer.

En stor satsning på en trygg marknadsplats där seriösa köpare och seriösa säljare kan mötas och på ett enkelt sätt göra affärer med varandra, har bidragit till att KVD idag har över 200 000 medlemmar på auktionssajten. Att över 95 procent av köparna inte har sett objektet de köper, utan litar på KVD:s noggranna tester och objektiva beskrivningar, visar också på ett starkt förtroende. Ett stort medlemsantal såväl som 180 000 unika besökare i veckan driver upp intresset och priserna i nivåer som överträffar säljarnas förväntningar.  Nya uppdragsgivare och växande volymer, samtidigt som verksamheten ständigt trimmas, har resulterat i både ökad omsättning och god lönsamhet.

 Utveckling

KVD utvecklar kontinuerligt alla länkar i värdekedjan för sina uppdragsgivare, från hantering och lagerhållning till distribution till slutkund. Bolaget arbetar löpande med utvecklingen av kringtjänster för säljare och köpare såsom smart-iordningställande, reparationer och service av försäljningsobjekt samt utvecklade finansierings- och garantiprodukter mm.

Under 2012 lanserades en försäljningstjänst för privatpersoner och samma år påbörjades den internationella expansionen genom etablering av KVD i Norge.

Medvetna satsningar har också gjorts på tillgänglighet, i syfte att förenkla för både säljare och köpare att vara delaktiga i auktionerna. Till exempel genom utökade visningstider på utvalda anläggningar och införande av automatisk budgivning för den som inte sitter vid en dator.

 

Stäng