Annons

Kan även 80-tals bilar bli värdefulla?

2013-07-23 | Fredrik, bilpriser.se

“Jag undrar om även 80-tals bilar kan bli värdefulla? För ni arbetar ju med priser och värderingar på bilar och det råder tämligen delade meningar i den här frågan!”

Mvh. Seppo P

Hej Seppo. Absolut, även bilar från 1980-talet kan bli värdefulla och vissa modeller är så redan idag. Precis som med klassisk musik, konst eller arkitektur tenderar människor att uppskatta kulturformen som mest först långt efter dess “död” och det är då det blir värdefullt. Varför tycks människor alltjämt anse “att det var bättre förr” och romantisera bilden av svunna tider? Filosofera gärna, det är inte enkelt att svara på. Just 1980-talet är för färskt för att det ska finnas ett stort allmänt intresse kring dess automobila formgivningar men sannolikt är vi inte långt borta från att årtiondets väldigt säregna och utpräglat futuristiska drag ska bli uppmärksammade och, i bästa fall, uppskattade.

Vid bedömandet huruvida en specifik bil har potential att få ett samlingsvärde bör följande beaktas: produktionssiffror (ju lägre, desto bättre), fabrikat (“folkbilar” får ofta kultstatus men sällan samlarstatus), rykte (erkänt goda egenskaper är ett stort plus), formgivning (allmänt uppskattad modell och gärna känd designer).

Självklart är det svårbedömt och det finns mycket mer att ta hänsyn till. Till exempel har sportbilar med klena motorer svårare att nå status bland veteranbilar men undantag finns.

Annons

Stäng