Produkter och tjänster

KVD Bilpriser AB har marknadens bredaste tjänsteutbud av korrekta, trovärdiga och dagsfärska fordonsvärderingar. Från enkla webbapplikationer till automatiserade kreditprocesser.

Bilpriser.se är Sveriges största värderingssajt med över 17 miljoner värderingar om året. Vi tar temperaturen på bilmarknaden och erbjuder privatpersoner och företag korrekta, trovärdiga och dagsfärska fordonsvärderingar.

 

Bilpriser.se

För att göra värderingen lättillgänglig för privatpersoner har vi en kostnadsfri internettjänst för automatiskt bilvärdering. Bilpriser.se är Sveriges mest använda bilvärderingsverktyg med över 17 miljoner värderade bilar per år. Sajten har över 600 000 besökare varje månad.

Till den kostnadsfria värderingen!

Bilpriser PRO

För bilhandlare, finans- och försäkringsbolag samt andra professionella användare som vill värdera, köpa in och sälja bilar till rätt pris, finns internettjänsten Bilpriser PRO. Användarna abonnerar på betaltjänsten, som innefattar funktioner som gör det möjligt att ta hänsyn till flera faktorer i värderingen. Till exempel får man tillgång till prisfilter, inbytespriser och framtida prognostiserade värden för restvärdekalkyler m.m. Tjänsten är självklart även anpassade för surfplattor och mobiltelefoner.

Till Bilpriser PRO!

Bilpriser Intyg  och manuella värderingar

För den som vill köpa ut tjänste- eller förmånsbilen från sin arbetsgivare, finns betaltjänsten Bilpriser Intyg. Värderingen är individuell och görs av en värderingsman som är förordnad av Handelskammaren. Förutom själva värderingen kan Bilpriser.se även hantera all administration kring försäljningen, vilket underlättar för såväl företaget som för den anställde.

Bilpriser gör även besiktningar och värderingar vid tvister och försäkringsärenden.

 Till Bilpriser Intyg!

Stock- och vagnparksvärdering

Bilpriser.se arbetar sedan länge med värdering av hela fordonsstockar, med tusentals bilar för finansbolag och banker. Tjänsten Stockvärdering värderar hela vagnparker eller andra stora bilinnehav, där syftet är att bedöma bilarnas värde i förhållande till utlåningen.

Till Stockvärderingar!

Modell och värderingsdatabas via webbservice

Bilpriser.se arbetar idag med flera av de största finansbolagen och bankerna när det gäller automatisering av deras kreditprocesser. Genom att erbjuda sina kunder en förenklad och snabb ansökningsprocess via en dagligen uppdaterad bildatabas samtidigt som de automatiserar själva bilvärderingen så får de en mycket snabb och effektiv hantering av sin bilfinansieringsverksamhet.

Läs mer!

Stäng