Annons

Köpläge på begagnade bilar?

2012-08-29 | Mathias, bilpriser.se

En genomgående trend är att försäljningen av begagnade bilar, i ålderskategorin 37-48 månader, minskar kraftigt månad för månad. Samtidigt som affärerna med 13-24 månader gamla bilar ökar extremt mycket jämfört med 2011. Vår förklaring är att det såldes extremt få bilar under 2009 på grund av finanskrisen. Nu när tre år har gått finns det ett mindre utbud. Som bekant står företagen, med leasingbilar och avtal på 36 månader, för majoriteten av inflödet. De senaste åren har man även registrerat många nya bilar på bilhandeln som tillsammans med bristen av tre år gamla bilar driver upp försäljningen av nyare lagerbilar.
Under första kvartalet 2012 gjordes det i snitt 7 procent fler begagnataffärer mot privatpersoner och företag. Det andra kvartalet är en period när det normalt görs mycket affärer på bilmarknaden i Sverige. I år gjordes det 4 procent färre affärer. Under kvartal 3 (juni och juli) är den genomsnittliga siffran, än så länge, på samma nivå som förra året.
När det gäller nybilsregistreringarna är dessa lägre än föregående år. Ett tydligt tecken på det är att BILSWEDEN, vid varje månadsrapport, lyfter fram att nybilsregistreringarna är enligt deras prognos.

Annons

Stäng