Annons

Köpläge på begagnat? – Priserna ligger kvar på låg nivå

2012-05-24 | Mathias, bilpriser.se

I dagsläget ser vi tyvärr inga tendenser till att priserna på begagnade bilar skulle öka. Det är svårt att se ett eventuellt positivt trendbrott med dagens fakta.

1. Trots en låg prisbild gjordes det färre försäljningar av begagnade bilar under april. Försäljningen av begagnade personbilar till privatpersoner minskade med cirka 10 procent jämfört med samma månad föregående år (tidigare under 2012 har trenden varit positiv).

2. Inga tendenser till minskade billager i handeln. Begagnatlagren ökar, även om man tar hänsyn till bilarnas åldersfördelning (undantaget upp till 7 månader gamla bilar).
En extremt hög andel nya bilar registrerades på den egna handeln under april 2012. Även om dessa siffror är preliminära gör vi bedömningen att det kommer vara ett rekord för april månad 10 år bakåt i tiden.

3. Nya annonser med begagnade bilar som läggs ut för försäljning har betydligt lägre begärda priser än de befintliga. Tittar man på Volvos flaggskepp V70 II med den snåla motorn på 1.6 liter, och jämför de begärda priserna på bytbil.com med Bilprisers värderingar, ser man en stor spridning i differensen.  Tittar man på de bilar som lagts ut till försäljning de senaste veckorna så är spridningen mindre. Mönstret är tydligt. Ju yngre bilannons desto mindre differensen mellan begärt pris och bilprisers värderingar.

 Sammanfattning:

Under 2010 ökade efterfrågan på nya bilar rekordsnabbt. På grund av likviditetskrisen under 2009 kunde inte tillverkarna möta efterfrågan och lagren på nyare begagnat tömdes med rekordfart. Bristen på nya bilar skapade en kraftig efterfrågan på nyare begagnade bilar som i sin tur tryckte upp priserna på stora delar av begagnatmarknaden.

Idag ser vi en vikande efterfrågan av nya bilar vilket gjort att lagren fyllts på under en längre tid. Kampanjerna på dessa nya och osålda bilar lockar över kunderna från nyare begagnat.  Lite slarvigt kan man säga att vi har ett motsatt scenario jämfört med 2010. Överproduktionen av nya bilar tvingar fram prissänkningar som slår hårt på prisbilden för begagnat. Scenariot är likt det vi såg under krisen 2009, även om magnituden inte är lika stor.

Som sagt. Det är köparens marknad just nu…

 

Annons

Stäng