Korrekta billvärderingar

Lång erfarenhet

Våra värderingsmän har mångårig erfarenhet av bilars värdeminskning och hur händelser på marknaden påverkar bilars pris, såsom t.ex. nya modellintroduktioner och säsongs- och konjunkturförändringar m.m. I de bedömda värdeminskningskurvorna ligger därför antaganden om nya framtida modeller med viss regelbundenhet och annan regelmässig påverkan

Försäljningspriser, marknadspriser och egna prognoser

Så fort en ny bilmodell är på väg ut till bilhandlarna så fastställer våra värderingsmän en värdeminskningskurva för den. I det arbetet använder värderingsmännen sig dels av sin kunskap om marknaden, dels av de erfarenheter som finns när det gäller det aktuella bilmärket och tidigare modellserier. Dessutom lägger värderingsmännen upp alla relevanta utrustningspaket och andra tillval.

För att hålla priserna aktuella hämtar bilpriser.se dagligen in marknadspriser från en rad källor, bland annat bytbil.com där i stort sett alla bilhandlare lägger ut sina bilar. Värderingsmännen har även direktåtkomst till alla försäljningspriser från avslutade bilauktioner på kvarndammen.se vilket gör att de väldigt snabbt kan se trender på marknaden. Den insamlade prisstatistiken körs sedan i ett avancerat beräkningsprogram och värderingsmännen analyserar resultatet. Vid behov justeras därefter priserna i databasen.

Användarnas kommentarer

Vi har idag över 3 000 företagsanvändare som abonnerar på betaltjänsten Bilpriser Pro och den största delen av dem arbetar aktivt med att köpa och sälja bilar. Allt från bilhandlare till vagnparksägare och finansbolag. Våra användare, både konsumenter och företag, bidrar med många värdefulla synpunkter och är inte sena att påpeka om priserna på någon modell bör justeras.

Våra angivna priser

Det som benämns “Utpris / Köppris” är priset som en konsument förväntas betala vid köp av en handlare. Det ska ses som “prutat och klart” och skiljer sig alltså från det begärda priset. Generellt strävar vi efter att detta pris ska ligga ungefär 10 procent under det som bilhandeln i genomsnitt begär för motsvarande bil. På vissa populära modeller är marginalen ner mot 5 procent medan den på mindre attraktiva bilar kan vara upp mot 15 procent.

Angivna priser är alltså ett prutat och klart “Sverige pris” för en felfri bil i normalt skick i förhållande till mil och ålder. Som tillval (när du gör din värderingsförfrågan) kan du sedan välja utrustning och ett flera andra parametrar som påverkar bilens pris. För att få så rätt värde som möjligt måste du själv bedöma hur skicket påverkar värderingen uppåt eller neråt.

Stäng