Annons

Kortare livstid för bilen kan minska CO2-utsläppen

2019-12-12 | Peder

Enligt regeringens klimatpolitiska ramverk ska CO2-utsläppen från inrikes transporter (flyget undantaget) minska med 70 procent fram till år 2030. Omställningen till fossilfritt går dock långsamt, fortfarande går 90 procent av bilarna på bensin eller diesel, och 2030 förväntas de rena elbilarna inte utgöra mer än sex procent av den totala svenska fordonsflottan. En rapport från Trafikverket visar också att de ekonomiska styrmedlen är otillräckliga för att få ner utsläppen i önskad omfattning.

Med utgångspunkt i denna dystra prognos har Kvdbil initierat ett samarbete med Chalmers Industriteknik. Syftet är att kartlägga en bils optimala livslängd ur ett CO2-perspektiv.

Vi ställde oss frågan om när en bil, ur ett klimatperspektiv, optimalt bör bytas ut mot bilar med nyare teknik och samma drivmedelsform. Det visade sig att vi har mycket att vinna på att korta livstiden för en stor del av den befintliga fordonsflottan”, säger Kvdbils vd Lars Nykvist.

Resultatet av undersökningen visar att ur klimatperspektiv bör en bil bytas ut efter max elva år. Detta under förutsättning av bilen byts mot en nyare modell med bättre bränsleeffektivitet. I Sverige rullar ungefär två miljoner bilar som är äldre än tio år. Om alla dessa byttes ut mot nyare modeller skulle besparingen bli 400,000 ton CO2 per år, enligt Chalmers Industritekniks beräkningar.

Vi uppmanar politiker, fordonstillverkare, återvinningsindustri, bilförsäljare, banker, finansieringsföretag och andra aktörer till ökat samspel för att minska bilberget och dess klimatpåverkan. Det som behövs är hållbara systemlösningar utan att det medför stora kostnader för den enskilde och för staten. Tillsammans är jag övertygad om att vi kan klara det”, fortsätter Lars Nykvist.

Källa: Kvdbil.

Annons

Stäng