Annons

Försäkringsbranschen tar krafttag mot fordonsfusk

2018-04-10 | Kristoffer Dahlström

Suckar du också över de höga premierna på dina försäkringar? Bedrägerierna beräknas kosta branschen mellan tre och sex miljarder kronor varje år, något som leder till att ärliga försäkringstagare drabbas av högre premier. Under 2017 gjordes 6,966 bedrägeriutredningar vilket ledde till 436 polisanmälningar och att närmare 500 miljoner kronor i ersättningsanspråk avböjdes. Men mörkertalet är alltså stort.

Och det är framför allt inom kategorin motorfordonsförsäkringar som det fuskas, dit 45% av alla misstänkta bedrägeriförsök under 2017 kunde hänföras. Mängden av motorbedrägerier ökade därmed med sju procent jämfört med 2016. Allt detta enligt en rapport framtagen av branschorganisationen Svensk Försäkring i samarbete med Larmtjänst. För att motverka fordonsfuskandet och för att påverka allmänhetens attityder, har man börjat med branschgemensamma kontrollaktiviteter där fokuset under 2017 låg på anlagda bilbränder. Årligen anmäls 6,000-7,000 bilbränder, något som kostar bolagen 150-200 miljoner kronor. Av de bilbränder som specialgranskades under 2017 visade sig 52% vara försök till bedrägerier, oftast i form av organiserad brottslighet.

Under 2018 fortsätter försäkringsbolagen med en liknande kontrollaktivitet med fördjupade granskningar av misstänkta bedrägerier, och detta året ligger fokus på iscensatta olyckor. Insatsen har redan gett resultat då en liga som arrangerat ett trettiotal trafikolyckor i Kronobergs län har avslöjats.

Annons

Stäng