Annons

Krocksäkerhet: skärpta testprotokoll hos Euro NCAP

2020-05-28 | Peder

Euro NCAP uppdaterar sina testprotokoll ungefär vartannat år. Senare under 2020 kommer vad som beskrivs vara de största förändringarna på ett decennium att introduceras. Detta är framför allt föranlett av de stora och tunga SUV’arnas ökade popularitet, och den fara passagerare i mindre fordon utsätts för vid en kollision med en sådan.

I det nya testet får bilen krocka med en deformerbar barriär som rör sig i 50 km/h mot bilen, i stället för att som tidigare vara stillastående. Detta ska motsvara kraften i en kollision med en typisk mellanstor familjebil. Om det större fordonet visar sig vara för styvt och inte absorberar kraften i sammanstötningen kommer det att straffas i betygssättningen. 

En annan förändring berör sidokrockar. Euro NCAP har hittills bara utfört tester på kollisionssidan, medan i realiteten sitter hälften av alla som skadas i sidokrockar på den motsatta sidan. Därför kommer testet hädanefter mäta påverkan runt om i bilen. Vissa biltillverkare har redan börjat montera mittenairbags för att skydda passagerarna i dessa situationer.

Dessutom inför Euro NCAP nya bedömningar för de allt mer avancerade systemen för förarassistans, exempelvis automatisk broms och system för att upptäcka förartrötthet.

Även krockdockan har fått en rejäl översyn. Den nya, THOR-50M, kostar drygt sex miljoner kronor och har sofistikerad teknik för att mäta skador på olika kroppsdelar. En kvinnlig kompanjon till THOR, som bland annat M Sverige lobbat hårt för, låter emellertid fortfarande vänta på sig.

Det bör noteras att en konsekvens av de uppdaterade testerna är att det blir vanskligt att jämföra bilmodeller rakt av. Den som fått fem stjärnor enligt det utgående protokollet får inte per automatik samma betyg med det nya.

Annons

Stäng