Annons

Kvdbil stoppar exporten av miljöbilar

2020-01-30 | Peder

Att svensksålda bilar i allt ökande grad har gått på export har vi uppmärksammat förut. Miljöbilarnas andel av dessa har blivit så pass stor att exporten hotar regeringens klimatpolitiska mål. Införandet av det nya skattesystemet bonus-malus har snarast skyndat på denna utveckling, eftersom vissa aktörer i branschen satt i system att exportera bilar efter att miljöbonusen cashats in. Enligt siffror från myndigheten Trafikanalys handlar det om hundratals miljoner skattekronor som årligen betalas ut i bonusar för miljöbilar som sen försvinner ut ur landet.

Bilförmedlaren Kvdbil, som under 2019 sålde el- och hybridbilar till utlandet för 120 miljoner kronor, har mot bakgrund av detta valt att stoppa exporten av miljöbilar så att bilarna blir kvar inom Sveriges gränser.

Miljöbilar som säljs i Sverige med subventioner för att påskynda omställningen av fordonsflottan behöver också stanna i Sverige och inte säljas till utlandet efter bara några månader. Den svenska fordonsflottan behöver föryngras för att dess klimatpåverkan ska minska och svenska skattebetalare ska inte betala för andra länders förnyelse av bilflottan. Annars riskerar arbetet med de globala målen för en hållbar utveckling att undermineras”, kommenterar Lars Nykvist, vd på Kvdbil.

Förutom detta beslut har Kvdbil även tagit initiativ till webbplatsen Bilberget som ska samla bilbranschens aktörer till en gemensam satsning för att minska den svenska bilflottans klimatpåverkan.

Källa: Kvdbil.

Annons

Stäng