Annons

Laddbara bilar tar marknadsandelar

2020-03-05 | Peder

Precis som förutspåddes minskade nybilsregistreringarna påtagligt efter årsskiftet när skattereglerna ändrades. I februari registrerades exempelvis 6,3 procent färre bilar än motsvarande månad i fjol. Däremot är glädjande nog de laddbara bilarnas andel av nyregistreringarna större än någonsin. För februari var siffran 25 procent, vilket är en fördubbling jämfört med februari 2019. Januari var ännu bättre med 30,7-procentig andel för el- och hybridbilar. Många av dessa var laddbara SUV’ar.

Av de laddbara bilarna under februari var drygt var tredje bil en SUV. SUV-andelen av totalmarknaden är ca 35 procent. SUV-segmentet är stort och växande globalt och för att fortsätta sänka CO2-utsläppen från fordonsflottan är detta segment prioriterat att elektrifiera. Viktigt att notera är att nästan 90 procent av de registrerade SUV’arna är små och medelstora modeller som i många fall ersatt större sedan- och kombimodeller”, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden.

De laddbara personbilarnas ökande andel minskar bilismens CO2-avtryck, en nödvändighet för att nå de klimatpolitiska målen. Siffror som nyligen publicerades från Trafikverket och Transportstyrelsen visar att CO2-utsläppen minskade med två procent mellan 2018 och 2019.

Enligt BIL Swedens beräkningar har den positiva utvecklingen fortsatt och accelererat i år. De genomsnittliga koldioxidutsläppen från nyregistrerade personbilar minskade med 16 procent, från 119 g/km januari-februari förra året till 100 g/km januari-februari i år”, kommenterar Mattias Bergman.

Källa: BIL Sweden.

Annons

Stäng