Läs mer om köpa bil 10

10. Hur ser du till att bilen blir registrerad på dig?

När bilen är betald till fullo är det dags att göra ett ägarbyte och se till att bilen registreras över på dig. Ägarbytet görs genom att den gula delen av registreringsbeviset (del 2) skickas in till Transportstyrelsen (den myndighet som har hand om vägtrafikregistret).

En anmälan om ägarbyte måste komma in till Transportstyrelsen inom tio dagar från överlåtelsen på det senast utfärdade registreringsbeviset. Om det tar längre tid för myndigheten att få anmälan, registrerar Transportstyrelsen inte det ägarbytesdatum som anges i anmälan utan istället det datum då de får in anmälan.

Var noga när blanketten om ägarbyte fylls i så att alla uppgifter blir rätt, annars kommer inte ägarbytet att genomföras och du som säljare kvarstår då i vägtrafikregistret.

Stäng