Läs mer om sälja bil 2

Glöm inga personliga tillhörigheter i bilen:

Stäng