Annons

Miljözoner: tveksamhet bland svenskarna

2020-05-22 | Peder

Stockholm var först i landet med att införa miljözon 2 på en av stadens gator, men nu rör det på sig i fler kommuner. I Malmö, Göteborg, Uppsala, Jönköping, Borås och Örebro utreder nämligen politiker möjligheterna till att införa nya miljözoner. Med anledning av detta har Kvdbil låtit Sifo göra en undersökning för att pejla svenska folkets inställning i frågan.

Resultatet visar att en knapp majoritet (52%) av de tillfrågade är positiva. Var fjärde (27%) är negativt inställd medan nästan lika många (21%) svarade att de inte vet.

Luften i våra städer måste bli friskare och miljözoner är ett sätt att göra det på. Samtidigt förstår jag att det finns ett visst motstånd. Meningen med miljözoner är att driva på förnyelsen, men på kort sikt kommer det vara negativt för många hushålls mobilitet”, kommenterar Kvdbils försäljningschef Madeleine Fritz.

I klartext innebär miljözon klass 2 att bilen måste uppfylla utsläppsnormen Euro 5. Den som bryter mot förbudet riskerar böter på 1 000 kronor, men undersökningen visar att många inte vet om deras bil klarar kraven. Sett över hela landet svarar 43% att de inte vet, medan 57% har koll. Madeleine Fritz ser därför ett behov av mer information:

Informationen måste bli bättre om regelverket ska kunna efterlevas och inte ta polisens resurser i anspråk i onödan. Redan om två år skärps reglerna ytterligare och då kommer ännu fler bilar att svartlistas” säger hon.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 5-10 februari 2020. Totalt intervjuades 1604 personer i åldern 16-79 år, varav 1164 bilägare. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Annons

Stäng