Annons

Minskad försäljning av begagnade bilar
 – Diesel fortsätter öka

2018-05-21 | Kristoffer Dahlström

Under första kvartalet 2018 minskade försäljningen av begagnade bilar med 3,6 procent mot samma kvartal 2017. Största minskningen skedde i mars, minus 9,8 procent. Inte sedan 2014 har försäljningen under första kvartalet varit så låg. Trots nedgången ökade försäljningen av dieselbilar, enligt statistik vi tagit del av.

 

Försäljningen av begagnade bilar minskade med 3,6 procent till 259 229 bilar under det första kvartalet 2018, jämfört med samma kvartal 2017. Det innebär en minskning med 9 665 sålda bilar. Västra Götaland var det län där det såldes flest bilar under kvartalet, totalt 43 098, vilket är en minskning med 3,5 procent. I Stockholms län såldes 38 809 bilar, minus 3,9 procent jämfört med kvartal ett 2017. Enda länen där försäljningen ökade var Gotland och Skåne.

 

 

Dieselbilarna ökar mer än bensin

Dieselbilarna stod för 32,1 procent av försäljningen medan bensindrivna bilar stod för 62,4 procent under kvartalet. Miljöbilarna som gas, el och hybrider ökade med 30 procent från fortfarande mycket låga nivåer. Antalet sålda dieselbilar ökade med 8,3 procent samtidigt som bensinbilarna tappade 9,2 procent. I samtliga län ökade försäljningen av dieselbilar, mest ökade Kronobergs län (+18,4 procent).

 

Försäljning av begagnade bilar kvartal ett 2017 respektive kvartal ett 2018

Län                                                           2017 Q1 2018 Q1 Diff 2018 vs 2017
Västra Götaland 44 678 43 098 -3,5%
Stockholm 40 369 38 809 -3,9%
Skåne 36 543 36 573 0,1%
Östergötland 12 692 12 228 -3,7%
Jönköping 11 271 11 126 -1,3%
Örebro 9 409 9 349 -0,6%
Södermanland 9 488 9 331 -1,7%
Värmland 9 818 9 299 -5,3%
Uppsala 9 675 9 203 -4,9%
Dalarna 9 793 8 939 -8,7%
Halland 9 287 8 848 -4,7%
Gävleborg 9 127 8 333 -8,7%
Västmanland 8 373 8 292 -1,0%
Kalmar 8 315 7 568 -9,0%
Västernorrland 8 065 7 389 -8,4%
Norrbotten 7 429 7 355 -1,0%
Västerbotten 7 147 6 744 -5,6%
Kronoberg 6 263 6 183 -1,3%
Blekinge 5 135 4 868 -5,2%
Jämtland 4 051 3 740 -7,7%
Gotland 1 789 1 820 1,7%
Övrigt 177 134 -24,3%
Summa 268 894 259 229 -3,6%


Volvo populäraste bilmärket
Svenskarna förstaval när det gäller begagnat är fortfarande Volvo V70, trots en minskning med 3,7 procent under kvartalet. Även den näst mest populära bilen, VW Golf tappar (-2,9 procent). VW Passat (-4 procent). Bland de 20 största märkena tappade SAAB 9-5 mest, -15 procent. Vanligaste färgen på bilar som såldes var svart. Minst vanliga färgen var lila.

 

Om sammanställningen

Bilprisers statistik över begagnade bilköp i Sverige preliminär och hämtas från statistikföretaget Vrooms sammanställning från Bilregistret transaktionsdata. Sammanställningen görs vanligtvis en månad efter kvartalets slut för att få med samtliga bilköp, även de köp där ägarskiftet skett via det gula registreringsbeviset (Månadsstatistiken räknas upp med cirka 5000 registreringar efter kalendermånadens slut).

Annons

Stäng