Annons

Nya registreringsskyltar tidigarelagda

2018-05-08 | Kristoffer Dahlström

2015 la Transportstyrelsen förslag om ett nytt format för registreringsnummer, eftersom antalet möjliga kombinationer beräknades ta slut framåt år 2019-2020. Förslaget innebar att sista tecknet kan vara antingen en siffra eller en bokstav, vilket var det förändringsalternativ som bedömdes ha minst påverkan på befintliga IT-system som använder registreringsnumret. I februari 2017 klubbade regeringen igenom förslaget. Dåvarande infrastrukturminister Anna Johansson sa:

– Inom några år kommer antalet kombinationer för registreringsskyltar vara slut. Det är ett tecken på både att befolkningen ökar och att svensk ekonomi går bra. Att gamla bilar byts ut mot nya är positivt både för trafiksäkerheten och för minskad miljöpåverkan.

Nu visar det sig att kombinationerna sinar fortare än beräknat, och därför kommer de nya registreringsskyltarna börja införas redan under kvartal fyra 2018. Detta påverkar dock bara nyregistrerade bilar, medan befintliga registreringsskyltar ska behållas. Med det nya formatet ökar antalet möjliga kombinationer från 12,1 miljoner till 39 miljoner.

Annons

Stäng