Annons

Nya uppgifter bekräftar fel på Audis styrning

2013-04-25 | Erik Wedberg

Fler och fler Audi-ägare klagar på den elektromekaniska styrningen som ska spara bränsledroppar men som i själva verket gör bilen svårstyrd. Nu bekräftar Audi att felet finns, men förnekar fortfarande problemets omfattning.

Nyligen rapporterade vi att många Audi-ägare klagar på obehagliga köregenskaper i sina nya bilar. Flera Teknikens Värld-läsare tillika Audi-ägare berättar att deras bilar har genomgått flera hjulinställningar och till och med byten av styrväxel, utan effekt. Felet tros därför sitta i styrenheten till den elektromekaniska styrservon men än har Audi inte lyckats komma tillrätta med problemet. Enligt Audi är det egentligen inget fel på styrningen, problemet som kunderna påtalar sägs vara av komfortkaraktär.
Teknikens Värld har tagit del av ett meddelande som har skickats från en Audi-verkstad till en Audi-ägare där det bekräftas att det finns ett fel och att fabriken arbetar på att lösa det, det sägs dock inte när en ny programvara kan finnas tillgänglig. Audi har tidigare försökt med programuppdateringen 48k4 men denna visade sig verkningslös.
– Det stämmer att man arbetar på en ny programvara hos Audi i Tyskland. Den nya programvaran utprovas just nu och det ser bra ut, vi hoppas och tror att den är färdig i juli, säger Audi Sveriges informationschef Irene Bernald.

Hur många Audi-bilar som berörs är svårt att säga. Audi Sverige har minst 100 felrapporterade bilar och enligt vår vetskap är det så gott som hela Audis modellprogram som berörs. Modellerna som har den nya elektromekaniska styrningen, som infördes för första gången sommaren 2012, är: A4, A5, A6, A7 och Q5. A1, A3, A8, Q7, TT och R8 berörs alltså inte. Den elektromekaniska styrservon krånglar inte bara i Sverige utan sannolikt på alla marknader. Det förnekas av Audi.
– Vår uppfattning är att det är ett mycket litet antal bilar som behöver uppdateras. Vi har bara fått ett fåtal rapporter om kunder som har upplevt problemet. Sett i förhållande till antalet bilar vi har sålt handlar det om väldigt få bilar, säger Irene Bernald.

Att det är få bilar som berörs av styrproblemet motsägs av att Audi lägger ned stora resurser på att ta fram en ny programvara. Audi har sålts hundratusentals bilar med elektromekanisk styrning sedan sommaren 2012 som därmed kan uppvisa samma styrbeteende.
– Enligt våra rapporter är problemet inte så omfattande. Vi ser naturligtvis seriöst på det här men vi vill påtala att absoluta merparten inte känner att det är något fel på styrningen, och då finns det ju inget problem, säger Irene Bernald.
Att felet kan beröra många bilar bekräftas av tjänstebilsleverantören ALD Automotive som uppmanar sina Audi-förare att ta kontakt med närmaste verkstad.
– Vi har ungefär 900–1 000 Audi-bilar som kan ha det här felet, säger Joakim Andersson, operations director på ALD. Många kunder har hört av sig om obehag i ratten och de som har haft det värst berättar att ratten har rört på sig när bilen stått still. Audi har varit mycket förtegna och det har varit svårt att få mer information. Det var först när vi själva undersökte en bil som vi förstod hur stort problemet är och att det kan röra sig om väldigt många bilar, avslutar Joakim Andersson.

Fakta: elektromekanisk styrning
Sedan sommaren 2012 har Audi slopat hydraulisk servostyrning till förmån för ett elektromekaniskt system på merparten av sina modeller. Detta för att uppnå lägre förbrukning och minskade utsläpp. Så här beskriver Audi själva styrningen:

”Till skillnad från hydrauliska servostyrningar, förbrukar den elektroniskt styrda elmotorn energi endast när föraren vrider på ratten. Sensorer känner av dels den kraft som behövs för att vrida på ratten och dels hur snabbt föraren gör detta och överför denna information till reglerenheten i form av en elektrisk signal. Reglerenheten använder denna information för att beräkna hur mycket styrhjälp som krävs och aktiverar vid behov servomotorn på ett mycket exakt sätt.”

Annons

Stäng