I privatleasingens spår – ökat försäkringsfuskande

I privatleasingens spår – ökat försäkringsfuskande

En alltmer populär form av bilinnehav är privatleasingen. Genom att leasa en ny bil istället för att köpa får kunden bättre överblick över de fasta kostnaderna då försäkring, service och däck ingår i månadskostnaden. I leasingavtalet ingår även klausuler för slitage och årliga maxkörsträckor, så om bilen vid återlämnandet utsatts för onormalt slitage eller körts […]

2018-12-20

Annons

Två pigga jubilarer: Seat och Subaru

Två pigga jubilarer: Seat och Subaru

Vi kan uppmärksamma två nyligen inträffade jubileer: Seat som ”går i pension”, alltså fyller 65, medan Subaru just passerat de 60. I ett Spanien söndertrasat av inbördeskrig och världskrig behövdes ett lok för att dra igång inhemsk industri, en roll som Seat kom att axla. Bolaget grundades 1950 med spanska staten som majoritetsägare och i […]

2018-12-12
Piskor och morötter för bättre luft i Tyskland

Piskor och morötter för bättre luft i Tyskland

I våras beslöt Tysklands högsta förvaltningsdomstol att landets kommuner med omedelbar verkan får införa lokala förbud mot att framföra äldre dieselfordon inom stadsgränsen. Innebörden är att städerna själva kan bestämma vilka gator som ska omfattas, vilka dagar förbudet ska gälla och eventuella undantag för exempelvis hantverkare eller handikappade. Bakgrunden är att luften i omkring 70 […]

2018-11-30
Hur får jag bäst betalt för bilen?

Hur får jag bäst betalt för bilen?

I en intervju med Tjänstebilen (Teknikens Värld) berättar Henrik Littorin på bilpriser.se hur du bäst får betalt för din bil. Bilpriser är ledande i Sverige på att göra bilvärderingar och bevakar kontinuerligt både nybilspriser och försäljningspriser. Data får man från bilhandeln och från Kvdbils auktioner. Alla priser samlas i en rejäl databank där siffrorna analyseras […]

2018-11-22
WLTP – vad är det?

WLTP – vad är det?

En körcykel är en testmetod som används för att mäta en bils bränsleförbrukning och utsläpp av skadliga partiklar. Tanken är god, men en viss begreppsförvirring har rått då olika körcykler gäller för olika marknader. NEDC, som använts inom EU, uppdaterades senast 1997 och har kritiserats hårt för att ge orealistiskt låga mätresultat som inte alls […]

2018-11-19
Uppdaterad varudeklaration för begagnade bilköp

Uppdaterad varudeklaration för begagnade bilköp

Motorbranschen hör till de branscher som drar på sig flest anmälningar till ARN – Allmänna Reklamationsnämnden – varje år, vilket till stor del beror på den stora mängden affärer med begagnade bilar som genomförs årligen. Drygt hälften av alla anmälningar får emellertid avslag. En ytterst viktig handling vid tvister mellan köparen och bilhandlaren är varudeklarationen, […]

2018-11-07
Oväntad prishöjning på begagnade bilar

Oväntad prishöjning på begagnade bilar

Som vi nyss skrivit om säljs allt fler begagnade svenska bilar till utlandet tack vare den låga kronkursen. Dessutom har det blivit vanligare att leasingkunder väljer att förlänga kontrakten på sina befintliga bilar snarare än att byta in dem mot nya skattemässigt dyrare bilar, vilket gör att färre fd leasingbilar återförs till andrahandsmarknaden. Bilbranschens prognos […]

2018-11-02
Hitta fakta om bilens historik och ägare

Hitta fakta om bilens historik och ägare

Vad har bilen du står i begrepp att köpa varit med om – och med vem? Vi ger dig några enkla, men värdefulla, tips på hur du får koll på både ägare och bilens historik. När du köper en ny eller begagnad bil av en bilförsäljare gäller alltid konsumentskyddslagen. Men om du däremot köper en […]

2018-10-26
Exporten av begagnade bilar ökar stort

Exporten av begagnade bilar ökar stort

En sammanställning gjord av Bilpriser.se, som redan citerats i flera medier, visar att exporten av begagnade bilar till utländska köpare ökat kraftigt de senaste fyra åren. Från 2014 till 2017 var ökningen hela 145%. Det är fortfarande mest bensinbilar som försvinner ut ur Sverige, men dieselbilarnas andel står för den största uppgången. Exporten av dessa […]

2018-10-19
Se upp för falska garantierbjudanden

Se upp för falska garantierbjudanden

En del av bilköpet innefattar att se över fordonets behov av försäkringar. Det är ett erkänt snårigt område som många konsumenter känner osäkerhet inför, vilket lämnar utrymme för mer eller mindre ljusskygga aktörer. En av dessa är Svensk FordonsGaranti AB som sedan starten 2016 till dags dato dragit på sig över 700 anmälningar till Konsumentverket. […]

2018-10-15

Annons

Stäng