Annons

Nytt säljrekord för begagnade bilar trots minskad privatförsäljning

2017-05-10 | Erik Hjort, bilpriser.se

Försäljningen av begagnade bilar ökade med 1,9 procent första kvartalet 2017 jämfört med samma period året innan, vilket innebär 4594 fler sålda bilar. Bilhandeln stod för hela ökningen med 6 094 fler sålda bilar samtidigt som den privata bilförsäljningen minskade med 417 bilar. Totalt såldes 269 053 begagnade bilar under kvartalet, den högsta siffran någonsin för ett första kvartal.

Under de två senaste årens första kvartal har bilförsäljningen genom bilhandeln ökat från 33,70 procent till 35,91 procent samtidigt som den privata bilförsäljningens andel gått ner från 52,50 procent till 50,52 procent.

Efter ett svagt fjärde kvartal 2016 med minskad försäljning ökar nu försäljningen av begagnade bilar igen. Hela ökningen och mer därtill stod bilhandeln för medan privatmarknaden minskade svagt. En förklaring till ökningen är den mycket starka nybilsförsäljningen under samma kvartal för tre år sedan och att många av de tjänstebilar som då såldes nu kommer ut på begagnatmarknaden.

Volvo V70 fortfarande i topp

Den mest sålda bilen under kvartalet var en Volvo V70, följt av VW Golf och VW Passat. Den vanligaste färgen på bilarna som såldes var svart. Därefter kom vita och röda bilar. Den ovanligaste färgen var lila och orange.

Bensindrivna bilar dominerar försäljningen. Flest bensindrivna bilar bytte ägare under det första kvartalet med 66,30 procent följt av diesel med 28,50 procent. Miljöbilar som el, gas eller hybrider stod enbart för 1,67 procent av begagnatmarknaden.

Miljöbilar har fortfarande en väldigt liten andel av den totala andrahandsmarknaden. Vi ser dock en svag ökning men från väldigt låga nivåer.

I Halland ökade bilförsäljningen mest – Dalarna i botten Under det första kvartalet såldes de flesta bilarna i Västra Götaland med 46 439 försäljningar vilket är 758 fler bilar än förgående år, följt av Stockholms län med 1166 fler bilar än året innan. Den största procentuella ökningen var i Hallands län, med 9,20 procent. I Dalarna skedde den största minskningen med 7,30 procent färre köp.

Försäljningen av begagnade bilar första kvartalet 2016 respektive 2017

Annons

Stäng