Annons

Piskor och morötter för bättre luft i Tyskland

2018-11-30 | Johanna

I våras beslöt Tysklands högsta förvaltningsdomstol att landets kommuner med omedelbar verkan får införa lokala förbud mot att framföra äldre dieselfordon inom stadsgränsen. Innebörden är att städerna själva kan bestämma vilka gator som ska omfattas, vilka dagar förbudet ska gälla och eventuella undantag för exempelvis hantverkare eller handikappade. Bakgrunden är att luften i omkring 70 tyska städer haft halter av kväveoxider som vida överskrider EU’s gränsvärden och dieselfordon anses stå för merparten av dessa utsläpp. EU-kommissionen har vid flera tillfällen kritiserat landets oförmåga att ta itu med problemen. Förbud mot äldre dieselbilar ligger nu närmast till hands i Düsseldorf och Stuttgart – ironiskt nog hemstad för Mercedes och Porsche – medan andra städer som Bonn, Frankfurt och Hamburg står på tur.

För den redan hårt prövade tyska bilindustrin är detta ännu ett bakslag, efter de senaste årens avslöjanden om utsläppsfusk med miljonböter och massåterkallanden som följd. I dagsläget klarar endast cirka en femtedel av de tyska dieselbilarna den senaste EU6-normen, och från regeringshåll har man oroats över att ett förbud företrädesvis kommer drabba mindre bemedlade bilägare som kör omkring i äldre smutsigare bilar. Nu verkar dock bilbranschen redo att ta på sig en del av ansvaret för att få ner mängderna av dieselavgaser. Efter förhandlingar med regeringen har tillverkare som VW och Daimler gett klartecken till att bygga om äldre dieselmotorer till ett värde av upp till 3,000 euro per bil. BMW å sin sida avvisade denna lösning, men är istället beredda att erbjuda generösa rabatter vid inbyten av äldre dieselbilar mot en ny. Även Renault har lovat att ge kraftiga bonusar till tyska dieselbilsägare som byter upp sig till nya bilar. Från Volvos håll har man låtit meddela att man funderar vidare på vilka åtgärder som kan bli aktuella på den tyska marknaden.

Annons

Stäng