Annons

Prisbilden på begagnade bilar i maj 2012

2012-06-28 | Mathias, bilpriser.se

Prisbilden just nu

Prisbilden på begagnade bilar fortsätter att utveckla sig i negativ riktning. Den genomgående trenden är fortsatt att de bilar som dyker upp på exempelvis www.bytbil.com har en betydligt lägre prisbild jämfört med det befintliga utbudet, av motsvarande modell och motoralternativ. För närvarande är det många bilar som kommer ut på begagnatmarknaden som ligger en eller två generationer bakåt, sett till modellens produktcykel. Oavsett konjunkturläge borgar detta för en lägre betalningsvilja hos privatpersonerna.

Prisbilden på begagnade personbilar ligger fortsatt på en låg nivå. Jämför man hur det hittills sett ut under 2012 med hur det såg ut i slutet av 2011 ser man att nedgången mattats av en aning under 2012. Under Q3-Q4 2011 såg vi en kraftigare nedgång i prisbilden på begagnade bilar. Vår bedömning i år är att vi istället får en markant nedgång i prisbilden under Q2-Q3. Det är fortsatt en stor andel etanolbilar, från utgående leasingavtal, som hamnar på begagnatmarknaden. Betalningsviljan för denna typ av motorer är fortsatt låg. Sett till vad marknaden kan hantera så såldes det för många etanolbilar för tre till fyra år sedan. Vi ser tydligt att betalningsviljan är högre för snålare dieselmodeller som kommer till begagnatmarknaden jämfört med motsvarande modeller som drivs med bensin/etanol.  Det ökande utbudet av bilar med snåla dieselmotorer kommer pressa priserna ytterligare på bensin – och etanolbilar framöver. Det ser även tufft ut för gas – och hybridbilar. Dessa har, precis som etanolbilarna, ett dilemma. Privatpersonerna som köper begagnade bilar har inte samma förmåner som tjänstebilsförarna.

Prisbilden framöver

Vi ser fortsatt inga tendenser till att priserna på begagnade bilar, som är på väldigt låga nivåer idag, skulle börjar röra sig uppåt eller stabilisera sig. Med bakgrund av vad vi vet idag är det svårt att hitta några trendbrott:

•    Trots en låg prisbild gjordes det färre försäljningar av begagnade bilar under april och maj månad jämfört med tidigare år (vi har endast tillgång till data från och med år 2000).

•    Inga tendenser till minskade lager i bilhandeln. Begagnatlagren är på höga nivåer.

•    Många av de nya bilarna säljs inte till slutkund utan registreras på bilhandeln.

•    Priserna i bilannonser som kommer ut, med begagnade bilar, är betydligt lägre jämfört med de befintliga.

•    Det är snart dags för modellår 2013 och man brottas fortsatt med nyregistrerade bilar av modellår 2012. Kampanjer på dessa kommer pressa priserna på nyare begagnade bilar.

Annons

Stäng