Annons

Rekordförsäljning av dieselbilar i Sverige

2017-11-15 | Niclas Borgström

Försäljningen av begagnade dieselbilar i Sverige slog rekord under tredje kvartalet 2017 med en ökning på 6 procent. Samtidigt stod den totala försäljningen av begagnade bilar nästan stilla med en blygsam ökning på 0,4 procent. Det visar ny statistik för försäljningen av begagnade bilar det tredje kvartalet 2017 från Bilpriser.

Under tredje kvartalet 2017 såldes 316 239 begagnade bilar vilket är en ökning med 1213 sålda bilar jämfört med samma kvartal förra året. Försäljningen av dieselbilar ökade med 6 procent och stod för 28 procent av alla begagnade bilar som såldes. Samtidigt minskade försäljningen av bensindrivna bilar med 2,2 procent under kvartalet. Trots det stod bensinbilarna för två tredjedelar (67 procent) av alla sålda bilar. Även el- och hybridbilar ökade med 108 procent respektive 33 procent. Deras andel av den totala försäljningen var 1 procent.

– Trots en het dieseldebatt byter fler dieselbilar ägare än någonsin. På begagnatmarknaden slår försäljningen rekord mycket på grund av att dieselbilar varit stora inom nybilsförsäljningen de senaste åren. Även på nybilsförsäljningen fortsätter diesel att vara populärt trots en svagt vikande trend sedan 2012. I år fram till september minskade nybilsförsäljningen av dieselbilar med 0,8 procent enligt Bil Sweden. Oavsett debatten om dieselbilens vara eller icke vara kommer vi ha betydande andel dieselbilar på marknaden ett antal år framöver, säger Jonas Björkman, vd på Bilpriser.

Drivmedel Q3 2016 Q3 2017 Förändring
Bensin 216855 212076 -2,2%
Diesel 83129 88101 6%
Bensin/E85 10422 10705 2,7%
Bensin/El 2359 3140 33%
El 104 216 108%
Bensin/Gas 2017 1885 -6,5%
Motorgas 4 3 -25%
Diesel Alt. Drivmedel El 136 112 -18%
Summa 315026 316239

Försäljningen av begagnade bilar minskade i nio län och ökade i tolv län. Största minskningen var i Norrbotten (- 3,7 procent) följt av Värmland (- 3,4 procent) och Gotland (- 3,2 procent). De län som ökade försäljningen mest var Blekinge (+ 3,6 procent), Södermanland (+ 3 procent) och Kalmar (+ 2,1 procent). Västra Götaland, som hade den största försäljningen av alla län, ökade med 1,5 procent. I Stockholms län som hade den näst högsta försäljningen ökade med 1,1 procent. Var tredje begagnad bil som såldes under kvartalet såldes i dessa två län.

Försäljningen av begagnade bilar tredje kvartalet 2017 respektive 2016

Län Q3 2016 Q3 2017 Förändring
Stockholm 51167 51740 1,1%
Uppsala 11740 11490 -2,1%
Södermanland 10609 10931 3,0%
Östergötland 14355 14241 -0,8%
Jönköping 13526 13418 -0,8%
Kronoberg 7131 7004 -1,8%
Kalmar 8821 9005 2,1%
Gotland 1984 1921 -3,2%
Blekinge 4970 5151 3,6%
Skåne 40343 41026 1,7%
Halland 10043 10145 1,0%
Västra Götaland 51529 52312 1,5%
Värmland 11471 11083 -3,4%
Örebro 11853 11601 -2,1%
Västmanland 9422 9546 1,3%
Dalarna 10873 10905 0,3%
Gävleborg 10490 10528 0,4%
Västernorrland 10159 10071 -0,9%
Jämtland 5214 5234 0,4%
Västerbotten 9040 8931 -1,2%
Norrbotten 10135 9758 -3,7%

Om sammanställningen

Bilprisers statistik över begagnade bilköp i Sverige är preliminär och hämtas från statistikföretaget Vrooms sammanställning från Bilregistret transaktionsdata. Sammanställningen görs vanligtvis en månad efter kvartalets slut för att få med samtliga bilköp, även de köp där ägarskiftet skett via det gula registreringsbeviset (Månadsstatistiken räknas upp med cirka 5000 registreringar efter kalendermånadens slut).

Annons

Stäng