Annons

Rekordförsäljning och kvinnliga köpare ökar!

2015-06-01 | Erik Hjort, bilpriser.se

Bilförsäljningen av begagnade bilar slår rekord och andelen kvinnliga bilköpare ökar. Under första kvartalet 2015 steg den totala bilförsäljningen av begagnat med 6,5 procent jämfört med samma kvartal 2014. 

Totalt bytte 260 569 bilar ägare under första kvartalet 2015, vilket är den högsta siffran för kvartal ett sedan 2000. Den ökade försäljningen av begagnade bilar är en trend som pågått sedan 2012. Under helåret 2014 ökade försäljningen med 4 procent och sedan 2012 har antalet sålda bilar ökat med 7,5 procent.

 

Allt fler bilköp görs av kvinnor
Sammanställningen visar också att allt fler kvinnor står för bilköpen. Under första kvartalet stod kvinnorna för 29 procent av köpen jämfört med 28 procent motsvarande period i fjol. Att bilköpet i allt större utsträckning flyttar från traditionella bilhallar till nätet kan vara en anledning.

Färre säljer bilen privat
Sammanställningen visar vidare att andelen köp ökar mest hos professionella aktörer, så som traditionella bilhandlare och bilauktionstjänster. Samtidigt fortsätter andelen köp mellan privatpersoner att minska relativt sett.

Detta kan bero på att många känner obehag inför att sälja sin bil privat, där prutande köpare, möten med okända personer och osäkra överföringar av pengar oroar. Istället vill man göra en trygg bilaffär och slippa besväret. Det gör att köpare och säljare vänder sig till professionella aktörer i allt större utsträckning.

 

stats_maj_2015

Annons

Stäng