Annons

Sänkta hastigheter på många svenska vägar

2019-09-11 | Johanna

Antalet dödade i trafiken har under många år minskat, men de senaste åren har denna positiva kurva planat ut för att 2018 peka uppåt igen. Då omkom 324 personer i vägtrafiken mot 252 året innan. Detta föranleder Trafikverket att vidta ett batteri av åtgärder i strävan mot den s.k. nollvisionen. Det optimala vore att bygga om alla vägar som saknar mittseparering, men till denna åtgärd saknas pengar. Istället anpassas hastigheterna till vägarnas säkerhetsstandard. Från och med i höst och fram till 2025 kommer sammanlagt 425 mil väg att skyltas om från 90 till 80 km/h. Under samma period byggs även ca 120 mil väg om till att få mitträcken och får då istället en höjd hastighet till 100 km/h. Samtidigt kommer 1000 nya fartkameror monteras upp för att övervaka de nya hastighetsgränserna. Dessa insatser beräknas sammantaget rädda 16 liv om året.

Sänkta hastigheter är en effektiv och tillfällig åtgärd för att minska olycksrisken tills att vi har möjlighet att bygga mitträcken där de behövs. Det finns inte medel för att bygga om alla vägar på en gång, och vi behöver agera nu för att inte fler ska skadas allvarligt eller dö i trafiken”, säger Anne- Karin Grönvold, strategisk planerare på Trafikverket.

Många är dock kritiska till Trafikverkets åtgärdsplan, inklusive såväl politiker i glesbygdsregioner som intresseorganisationerna SMC (Sveriges Motorcyklister) och M Sverige (fd Motormännen). De menar att bättre vägunderhåll och ett moderniserat vägnät är effektivare än att introducera hastighetssänkningar som ändå få trafikanter kommer respektera.

Ingen har gått in och tittat på vilka olyckor som faktiskt har skett på de föreslagna sträckorna. Varför skedde olyckan – var det bristande underhåll, ouppmärksamma förare, utformning av vägmiljön, avsaknad av vägren eller viltstängsel? Det finns ingen redovisning av vilken hastighet trafikanterna faktiskt kör idag på sträckorna. Trafikverket förklarar helt enkelt att det inte finns några andra åtgärder eller alternativ till att öka trafiksäkerheten, om inte ett mitträcke installeras, förutom att sänka hastigheten”, skriver SMC och M Sverige i ett gemensamt debattinlägg.

Annons

Stäng