Annons

Se upp för falska garantierbjudanden

2018-10-15 | Johanna

En del av bilköpet innefattar att se över fordonets behov av försäkringar. Det är ett erkänt snårigt område som många konsumenter känner osäkerhet inför, vilket lämnar utrymme för mer eller mindre ljusskygga aktörer. En av dessa är Svensk FordonsGaranti AB som sedan starten 2016 till dags dato dragit på sig över 700 anmälningar till Konsumentverket. Deras verksamhet bygger på att kontakta bilägare vars fabriksgaranti håller på att löpa ut – något som normalt sker efter tre år – med erbjudanden om förlängd garanti. Anmälningarna mot detta företag handlar dels om garantierbjudanden som försåtligt utformats som fakturor eller betalningspåminnelser, och dels om vilseledande marknadsföring.

För låt oss ta fasta på den senare omständigheten: garantier kan en gång för alla endast utställas av tillverkaren eller dess svenska generalagent. Svensk FordonsGaranti AB hör inte till någon av dessa kategorier. Nåväl, kan man då säga att de säljer en försäkring snarare än en garanti? Nej, inte det heller. För att kunna agera i försäkringsbranschen krävs tillstånd av Finansinspektionen, och enligt Motormännens undersökning saknar företaget ett sådant tillstånd.

Dessutom är deras erbjudande överflödigt för de allra flesta bilägare, åtminstone för den majoritet som utöver den obligatoriska Trafikförsäkringen även tecknat en Halv- eller Helförsäkring för bilen. Då ingår nämligen ett moment som kallas Maskinskadeförsäkring. Villkoren för denna försäkringsdel skiljer sig något åt mellan försäkringsbolagen, men gäller i allmänhet tills bilen är 8-10 år gammal eller har rullat i 10-12,000 mil. Den täcker kostnader för oförutsedda fel och haverier, just det som Svensk FordonsGarantis erbjudande påstås skydda mot. Den så kallade garanti de säljer är dessutom, vid läsning av det finstilta, så fylld av undantag att den är i det närmaste värdelös.

Mängden anmälningar till Konsumentverket har medfört att Transportstyrelsen upphört med att sälja adressinformation till företaget. Därutöver landade de på en allt annat än hedrande förstaplats i tidningen Råd & Röns Skamlista för 2017.

Annons

Stäng