Annons

Stockholm inför miljözon 2 på Hornsgatan

2020-01-16 | Peder

Luften på Hornsgatan i Stockholm hörde under det tidiga tvåtusentalet till den sämsta inom hela EU. Naturskyddsföreningen anmälde 2008 Stockholms Stad och därpå följde upprepade påtryckningar om åtgärder från EU-kommissionen. Resultatet blev att det 2010 infördes dubbdäcksförbud på Hornsgatan för att få ner de skadliga nivåerna av partiklar i luften.

Nu går Stockholms Stad ett steg längre. För att minska utsläppen av kväveoxider införs från den 15:e januari miljözon klass 2 på gatan i fråga, vilket är första gången det tillämpas i Sverige. Detta innebär att fordon måste uppfylla utsläppsnormen Euro 5 för att få köra där, något som alla bilar registrerade efter 1:a september 2011 generellt ska klara. Drygt 20,000 fordon trafikerar gatan varje dag, och det uppskattas att förbudet kommer beröra 20% av dem. Den som ertappas med att köra ett äldre fordon på Hornsgatan riskerar nu böter på tusen kronor.

Den som är osäker på sin bils utsläppsklassning kan kolla det på Transportstyrelsens hemsida. Noteras kan att blåljus- och militärfordon, veteranbilar, färdtjänst, handikappfordon samt vissa andra kategorier är undantagna.

Källa: Stockholms Stad

Annons

Stäng