Annons

Sverige långt fram beträffande självkörande fordon

2019-02-22 | Johanna

Nästa revolution efter elbilar förutspås bli AV (autonomous vehicles), alltså förarlösa fordon. Incitamenten är många: att få ned antalet dödsolyckor som beror på ”mänskliga faktorn”, att pressa kostnader i transportbranschen och att få smidigare trafikflöden. Även om marknaden ännu inte är mogen för en bredare användning av AV pågår utveckling och tester för fullt runt om i världen.

Den internationella redovisningsjätten KPMG har för andra året i rad presenterat studien Autonomous Vehicle Readiness Index. I den rankas tjugofem länder utifrån hur väl rustade de står för en anpassning till självkörande trafik. Sverige placerar sig långt fram i indexet för 2019, även om femteplatsen är ett steg bakåt jämfört med förra årets resultat. Varje land i studien bedöms inom fyra områden: politik & lagstiftning, teknologi & innovation, infrastruktur samt konsumentacceptans.

Nederländerna har toppat listan bägge åren, då de ligger långt framme inom såväl teknikutveckling som politisk framsynthet. Myndigheterna arbetar proaktivt med regelverk för att främja acceptans och introduktion av AV, samtidigt som storskalig försöksverksamhet förbereds. Ett exempel är den så kallade ”tulpankorridoren” mellan Amsterdam och Ruhr-området i Tyskland. Planen är att nattetid ska en långtradare med chaufför följas av en konvoj med autonoma och kommunicerande fraktfordon, vilket ska realiseras tack vare 5G-teknik och smarta trafikljus.

Sveriges femteplats motiveras av flera faktorer. Dels att det redan finns en välutbyggd infrastruktur av laddstationer för elbilar som AV-fordon också kan utnyttja, och dels den pilotverksamhet som Volvo och andra aktörer redan påbörjat. Där framhålls särskilt projektet med självkörande bussar som testats i Kista, samt eRoadArlanda där PostNord kör en ellastbil som laddas under färd. I juli i år väntas de av regeringen föreslagna lagändringarna som tillåter AV-tester på allmänna vägar träda i kraft, något som också nämns i studien.

De tio högst placerade länderna i indexet är som följer:

  1. Nederländerna
  2. Singapore
  3. Norge
  4. USA
  5. Sverige
  6. Finland
  7. Storbritannien
  8. Tyskland
  9. Förenade Arabemiraten
  10. Japan

Annons

Stäng