Annons

Uppdaterad varudeklaration för begagnade bilköp

2018-11-07 | Johanna

Motorbranschen hör till de branscher som drar på sig flest anmälningar till ARN – Allmänna Reklamationsnämnden – varje år, vilket till stor del beror på den stora mängden affärer med begagnade bilar som genomförs årligen. Drygt hälften av alla anmälningar får emellertid avslag. En ytterst viktig handling vid tvister mellan köparen och bilhandlaren är varudeklarationen, som handlaren är skyldig att lämna enligt marknadsföringslagen. Deklarationen ska visa att bilen är genomgången samt ha uppgifter om bilens skick vid försäljningen. Detta är nödvändigt för köparen att ha vid eventuella reklamationer, för att kunna bevisa att felet inte fanns vid köptillfället.

För att göra den begagnade bilens kondition tydligare och därmed förhoppningsvis minska antalet tvister, introducerar Konsumentverket i samarbete med MRF en ny varudeklaration som träder i kraft den första november. Jämfört med den äldre versionen innehåller denna ett utökat antal bedömningsområden (från 12 till 18) samt mer utförliga fakta om sådant som drivmedelsalternativ och första registreringsdatum. Även baksidans finstilta text har uppdaterats för att förtydliga att äldre bilar kan förväntas vara mer slitna och därmed ej möjliga att reklamera. Den nya varudeklarationen finns att ladda ner från Konsumentverkets webbplats.

Annons

Stäng