Annons

Utbudet av begagnade bilar minskar men prisbilden ligger kvar på dagens låga nivå

2012-04-26 | Mathias, bilpriser.se

Det senaste kvartalet har prisbilden på begagnatmarknaden utvecklat sig som förväntat. Det har inneburit att vi, till skillnad ifrån föregående kvartal, inte tvingats till några större nedjusteringar av prisbilden i våra värdeminskningsmodeller. Observera att prisbilden på begagnade bilar fortsatt ligger på en väldigt låg nivå.

  1. Den radikala nedgången i prisbilden vi sett sedan Q2 2011 har börjat klinga av. Hittills under 2012 har värdeminskningen varit mer kontrollerad jämfört med utvecklingen under 2011.
  2. Vi har börjat se ett trendbrott. Utbudet på begagnade bilar har stabiliserats och till och med minskat inom vissa modellår. Här spelar naturligtvis den rekordlåga försäljningen av nya bilar, under år 2009 in. Det minskade utbudet kommer ha en stabiliserande effekt på begagnatpriserna.
  3. Nybilsregistreringarna har, hittills under 2012, legat på höga nivåer. Något som oroar är att en stor andel av dessa bilar inte sålts under innevarande månad, utan har registrerats på bilhandlare. Historiskt sett brukar det resultera i olika kampanjerbjudanden och prissänkningar. Priskrig på nya bilar är förödande för begagnatpriserna.
  4. Köparna forsätter att prioritera bilar med snål bränsleförbrukning. Man betalar fortsatt mest för dieslar med små och medelstora motorer (1.3 till 2.0 liter). Större motorer, oavsett bränsleslag, är någonting man undviker. Detta gäller även för premiummärken.
  5. På nybilssidan har jakten på CO2 och låg förbrukning resulterat i att man fortsatt har “facelifts”  i treårscykler. Det nya är dock att man byter ut och/eller optimerar befintliga motorer med cykler om 1-1,5 år. Detta kommer skapa otydlighet för köparna av begagnade bilar i framiden.

Summasummarum:
Trots att utbudet på begagnade bilar börjat minska är prisbilden fortsatt väldigt låg. Vår bedömning är att det kommer ha en stabiliserande effekt på prisbilden. Observera att det är en stabilisering på väldigt låga prisnivåer. Initialt gör vi bedömningen, trots ett minskat utbud, att vi inte kommer få ett uppsving av priserna på begagnade bilar som under 2010.

Annons

Stäng