Vad gör Bilpriser.se?

Vad gör Bilpriser.se?

 

Skissad bilBilpriser.se är Sveriges största värderingssajt. Vi tar temperaturen på bilmarknaden och erbjuder privatpersoner och företag korrekta, trovärdiga och dagsfärska  fordonsvärderingar.

 

Affärsidé

Bilpriser.se erbjuder privatpersoner och företag marknadens bredaste utbud av korrekta och trovärdiga fordonsvärderingar.

Våra tjänster

Bilpriser Konsument

Är en tjänst för automatisk bilvärdering på Internet. Tjänsten är en kostnadsfri och öppen för privatpersoner. Bilpriser Konsument är Sveriges mest använda bilvärderingsverktyg med över fem miljoner värderade bilar per år.

Till Bilpriser konsument!

Bilpriser PRO

Är en avancerad tjänst med automatisk bilvärdering på Internet. Det är en betaltjänst som användarna abonnerar på. Bilpriser PRO vänder sig i första hand till bilhandlare, vagnparksägare, finans- och försäkringsbolag samt andra professionella användare som vill värdera, köpa in och sälja bilar till rätt pris. I Bilpriser PRO finns funktioner som gör det möjligt att ta hänsyn till en rad faktorer i värderingen. Användarna får exempelvis tillgång till prisfilter, inbytespriser och framtida prognostiserade värden för restvärdeskalkyler m.m.

Till Bilpriser Pro!

Bilpriser Intyg

Är en betaltjänst som vänder sig till dem som vill köpa ut tjänste- eller förmånsbilen från sin arbetsgivare. Värderingen är individuell och görs av en värderingsman som är förordnad av handelskammaren. I samband med utköpsvärdering kan Bilpriser.se även hantera all administration kring försäljningen vilket underlättar för såväl företaget som för den anställde.

Till Bilpriser Intyg!

Stockvärdering

Är en tjänst med värderingar av hela vagnparker eller andra stora bilinnehav. Sedan fler år arbetar Bilpriser.se med att värdera hela stockar med tusentals bilar för finansbolag och banker. Syftet är att bedöma bilarnas värde i förhållande till utlåningen.

Till Stockvärderingar!

Värderingsmän

Värderingarna görs av våra heltidsanställda värderingsmän med stor erfarenhet av fordonsvärderingar. Värderingsmännen är väl insatta i fordonsmarknaden och har breda kontaktnät för att säkerhetsställa fordonens värde. Värderingsmännen arbetar från KVD Bilprisers kontor i Stockholm och från KVD-koncernens huvudkontor i Göteborg, men har branschkontakter över hela landet.

Förklaring av begrepp som används vid värdering av bilar

Utpris

Uppskattat pris vid köp av bilhandlare (i fullgott skick).

Privatpris

Uppskattat försäljningspris mellan privatpersoner (för bil i normalt skick).

Inpris

Uppskattat pris vid försäljning (inbyte) till handlare (i fullgott skick).

Nypris

Vad modellen kostade ny i grundutförande (utan tillval).

Köppris

Uppskattat pris vid köp av bilhandlare (i fullgott skick).

Inbytespris

Inbytespriset utgår ifrån inpriset. Varierar beroende på bilens skick och vilken bil du önskar köpa.

Nätauktionspris

Via nätauktioner på KVD erbjuds bilen till högstbjudande. Det genomsnittliga försäljningspriset ligger ca 10 till 20% över In-priset.

Restvärde

Bilens ekonomiska resterande värde efter vald amorteringstid vid avbetalning eller leasingperiod. Har inget samband med vad bilen är värd.

Marknadsvärde / pris

Samlingsnamn för ett generellt pris med hänsyn till bilens skick (på den öppna marknaden).

Återanskaffningsvärde

Försäkringsvärde, dvs. det pris du som försäkringstagare skall kunna återanskaffa en likvärdig bil för hos handlare.

Stäng